FI SV EN

Ajankohtaista kansainvälisistä ICT-asioista

Selvitys: Asiakas on tärkein julkisissa palveluissa (7.11.)
Euroopan julkisen hallinnon digitalisaatiolle yhteinen suunta – tavoitteena digitaaliset palvelut kaikille (6.10.2017) 
Uuden teknologian mahdollisuudet ja haasteet kiinnostivat kansainvälisesti (20.9.2017)
EU:n CEF-hanketukea tarjolla Euroopan yhteisiin digitaalisiin hankkeisiin (5.9.2017)
Tehokkaampaa yhteistyötä digitalisaation parissa (22.6.2017)
Pohjolan ja Baltian maat Euroopan digitalisaation suunnannäyttäjiksi (27.4.2017)
Suomi pärjää kansainvälisesti digissä (20.4.2017)
Ministeri Vehviläinen: Suomi vahvasti kärkimaita digissä – kunnianhimon tasoa nostetaan edelleen (15.3.2017)
Suomi ja Viro perustavat yhteisen instituutin kehittämään X-Road -teknologiaa (7.3.2017)

Selvitys: Asiakas on tärkein julkisissa palveluissa (7.11.)

Kansainvälisiä kokemuksia keränneessä Julkisen hallinnon asiointi -selvityksessä todetaan, että Suomessa sähköisen asioinnin kehittäminen ja käyttöönotto ovat muihin EU-maihin vertailtaessa melko hyvällä tasolla. Vertailumaista erityisesti Tanskasta ja Ruotsista löytyy kuitenkin paljon käytännöllisiä esimerkkejä sähköisen asioinnin kehittämiseen kotimaassa. Myös Norjasta, Virosta ja Alankomaista on saatavilla Suomen kannalta hyödyllisiä kokemuksia julkisten palveluiden järjestämisestä.

Lue koko uutinen

Euroopan julkisen hallinnon digitalisaatiolle yhteinen suunta – tavoitteena digitaaliset palvelut kaikille (6.10.2017)

Digitalisaatiosta vastaavat EU- ja EFTA-maiden ministerit allekirjoittivat Tallinnassa 6. lokakuuta julkilausuman, jolla haetaan Euroopan julkisen hallinnon digitalisaation kehitykselle yhteistä suuntaa ja yhteisiä tavoitteita. Julkilausumassa korostuvat kansalaisten ja yritysten oikeudet digitaalisiin palveluihin.

Suomen hallintoa digitalisoidaan määrätietoisesti, kuten myös useissa Euroopan maissa. Julkilausumassa asetetut tavoitteet linjaavat Suomen ja muiden Euroopan maiden tavoitteita samaan suuntaan. Kansalaiset ja yritykset halutaan ottaa paremmin mukaan palveluiden kehittämiseen.

Lue koko uutinen

Uuden teknologian mahdollisuudet ja haasteet kiinnostivat kansainvälisesti (20.9.2017)

Eri maiden ylimpien tietohallintojohtajista koostuvan verkoston ICA konferenssi pidettiin 12. – 14.9. Tokiossa. Konferenssiin osallistui noin  80 henkilöä 17 maasta sekä edustajat OECDsta, Maailman Pankista ja Gartner Research -tutkimuslaitoksesta.

Konferenssin pääteema oli "Bold Digital Government - Leading through Disruption".  Päivien aikana keskusteltiin uuden teknologian (erityisesti lohkoketjujen ja tekoälyn) tuomista mahdollisuuksista ja haasteista. Singaporen CIO mainiosti tiivisti mitkä ovat digitaalisen hallinnon ja sen saavuttamisen ABC:  Agile (ketterä), Bold (rohkea), Collaboration (yhteistyö). Gartnerin johtavan analyytikon Andrea di Maion pääviesti oli että digitalisaatio on matka ei tavoite.

Ikääntyvä väestö ja avoin tieto keskusteluttivat

Japanilla on tulevina vuosina edessään sama haaste kuin Suomella: ikääntyvä väestö. Tämä tuo omat haasteensa julkisten palvelujen järjestämiseen, mutta Japani pitää tätä kannustimena hallintonsa ja taloutensa uudistamiseksi.   

Myös monelle tuttu teema, avoin tieto ja sen hyödyntäminen, nousi esiin useassa puheenvuorossa, mikä osoittaa että tieto eri muodoissaan tulee olemaan vielä vuosia eri maiden viranomaisten, yritysten kuin myös kansainvälisten toimijoiden keskeinen asia niiden agendalla.

Konferenssin lopussa Suomi esitti kutsun Suomeen Helsingissä syykuussa 2018 järjestettävään ICA konferenssiin.

The International Council for Information Technology in Government Administration (ICA) on 24 maan ylimmistä tietohallintojohtajista tai seniori virkamiehistä koostuva vuonna 1968 perustettu järjestö (www.ica-it.org). Suomi on perustajajäsen.

Lisätietoja: Neuvotteleva virkamies Juhani Korhonen, juhani.korhonen(at)vm.fi

EU:n CEF-hanketukea tarjolla Euroopan yhteisiin digitaalisiin hankkeisiin (5.9.2017)

CEF rahoitusinstrumentin ns. telekommunikaatio sektorin vuoden 2017 toisella ja kolmannella hakukierroksilla on tarjolla yhteensä noin 50 miljoonaa euroa yleisiin rajat ylittäviin digitaalisiin palveluihin. Hankkeissa on tarkoitus hyödyntää EU:ssa kehitettyjä yleiskäyttöisiä digitaalisia palveluja.

CEF Telecom toisella hakukierroksella, jonka määräaika on 21.9.2017, on jaossa 25.5 miljoonaa seuraaviin hankealueisiin:

  • Kyberturvallisuus (Cyber Security),
  • Sähköinen rekisteröity jakelupalvelu (eDelivery)
  • Sähköiset terveyspalvelut (eHealth)
  • Sähköiset hankinnat (eProcurement)

Kolmannen hakukierroksella, jonka määräaika on 28.11.2017, on tarjolla 24 miljoonaa euroa seuraaville alueille:

  • Sähköinen laskutus (eInvoicing)
  • Konekääntäminen (eTranslation)
  • Eurooppalaisen kulttuuriperinnön digitalisointi (Europeana)
  • Julkinen avoin tieto (Public Open data)

Komission virasto INEA järjestää tätä hakukierrosta koskevan virtuaalisen infotilaisuuden (Virtual Info Day) 12.9.2017, lisätietoa infotilaisuudesta ja rekisteröityminen.

Tarkempia tietoja hakemusprosessista hakulomakkeineen ja rahoituskohteista löytyy komission Innovaatioiden ja verkkojen toimeenpanoviraston INEAn verkkosivuilta (vain englanniksi).

Hakemukseen tarvitaan myös valtiovarainministeriön (muodollinen) puolto lomakkeelle A2.3. Valtiovarainministeriö korostaa, että mahdollisten hakemusten laadintaan on niiden menestymisen kannalta syytä varata riittävästi aikaa ja hakemukset kannattaa laatia huolella.

Verkkojen Eurooppa -väline (Connecting Europe Facility, CEF) käynnistyi vuonna 2014 ja täydentää osaltaan eurooppalaisia sisämarkkinoita keskittymällä älykkäisiin ja kestäviin ratkaisuihin ja kokonaisuudessaan yhteen liitettyihin liikenne-, energia- ja digitaalisiin verkkoihin. 

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Juhani Korhonen, juhani.korhonen(at)vm.fi, puh 02955 30234.

Tehokkaampaa yhteistyötä digitalisaation parissa (22.6.2017)

Pohjoismaiden ja Baltian maiden välisessä yhteistyössä tulee hyödyntää paremmin digitalisaation mahdollisuuksia. Laajasta ja joustavasta yhteistyöstä sekä kokemustenvaihdosta digitaalisen murroksen parissa on hyötyä niin alueen väestölle, yrityksille kuin julkishallinnollekin. Pohjoismaiset yhteistyöministerit päättivät 22. kesäkuuta Sommarøyssä Norjassa pidetyssä kesäkokouksessaan perustaa määräaikaisen ministerineuvoston (MR-Digital) vuosiksi 2018–2020. Väliaikaisen ministerineuvoston on tarkoitus johtaa ja koordinoida digitalisaation parissa tehtävän yhteistyön panostuksia.

Lue koko uutinen pohjoismaisen yhteistyön verkkosivulta

Pohjolan ja Baltian maat Euroopan digitalisaation suunnannäyttäjiksi (27.4.2017)

Oslossa järjestettiin 24.-25.4.2017 pohjoismaiden ja Baltian maiden ensimmäinen digiministereiden yhteinen kokous ja sen yhteydessä konferenssi ”Digital North”. Ministerit allekirjoittivat kokouksessa julkilausuman, jonka pohjalta Pohjoismaiden ministerineuvosto koordinoi yhteistyötä.

Lue koko uutinen

Suomi pärjää kansainvälisesti digissä (20.4.2017)

Kansainväliset vertailut eri maiden yhteiskunnan aloista ylittävät uutiskynnyksen lähinnä silloin, kun Suomi on kärkisijoilla. Sen sijaan teknologiaa tai ICT-käyttöä mittaavat vertailut eivät pahemmin näy mediassa, vaikka Suomi menestyy niissäkin hyvin.

Lue koko juttu ICT-uutiskirjeestä

Ministeri Vehviläinen: Suomi vahvasti kärkimaita digissä – kunnianhimon tasoa nostetaan edelleen (15.3.2017)

Suomi on digitaalisuuden edelläkävijämaita Euroopassa. EU:n komission teettämän DESI 2017 -indeksin (Digital Economy and Society Index) mukaan Suomi on toisena heti Tanskan jälkeen. Indeksi koostuu viidestä eri osa-alueesta.

Lue koko uutinen

Suomi ja Viro perustavat yhteisen instituutin kehittämään X-Road -teknologiaa (7.3.2017)

Suomi ja Viro tiivistävät yhteistyötään uuden Nordic Institute for Interoperability Solutions -instituutin myötä. Suomi ja Viro allekirjoittivat sopimuksen instituutin perustamisesta 7. maaliskuuta osana Viron presidentin Kersti Kaljulaidin valtiovierailua. Viroon perustettava instituutti toimii yksityisoikeudellisena yhdistyksenä ja sen tavoitteena on kehittää digitaalisessa palveluväylässä käytettävää X-Road -teknologiaa.

Lue koko uutinen