FI SV

Keinoälyä ja robotisaatiota tulisi hyödyntää paremmin julkishallinnossa

Valtiovarainministeriö 15.2.2017 11.02
Uutinen
Keinoälyä ja robotisaatiota tulisi hyödyntää paremmin julkishallinnossa

Millaisia mahdollisuuksia keinoäly ja lohkoketjut tarjoavat julkishallinnolle? Tätä arvioidaan valtiovarainministeriön raportissa Pilkahduksia tulevaisuuteen – digitalisaation ja robotisaation mahdollisuudet.

Raportti rakentuu tunnettujen suomalaisten tulevaisuudentutkijoiden, lohkoketju-, digitalisaatio- ja turvallisuusasiantuntijoiden kirjoituksista. Siinä nostetaan esiin niitä teknologian osa-alueita, joissa julkisen hallinnon tulisi olla erityisen aktiivinen teknologisessa murroksessa, jonka keskiössä ovat keinoäly ja robotiikka. Julkisen hallinnon tulisi itse hyödyntää näitä osa-alueita, mutta ennen kaikkea mahdollistaa tarvittava muutos esimerkiksi uudistamalla lainsäädäntöä.

Raportin lopussa keskitytään myös teknologian tuomiin riskeihin ja uhkiin. Tietoturvallisuus on jatkossa hahmotettava osana laajempaa digitaalisen turvallisuuden näkökulmaa. Mitä enemmän siirrymme digitaalisten palveluiden varaan, sitä enemmän altistumme erilaisille häiriöille. Kaikessa toiminnan kehittämisessä pitää huolehtia riskienhallinnasta, toiminnan jatkuvuuden takaamisesta sekä reagointikyvyn varmistamisesta erilaisia uhkia vastaan.

Valtiovarainministeriö toteuttaa kevään aikana työpajatilaisuuksia, joissa raportissa kuvattujen osa-alueiden hyödyntämismahdollisuuksia julkisessa hallinnossa käydään tarkemmin läpi. Raportti on osa Suomidigi-kokonaisuutta ja siihen liittyvää keskustelua käydään Suomidigi.fin kehittäjäfoorumilla.

10/2017 Pilkahduksia tulevaisuuteen - digitalisaation ja robotisaation mahdollisuudet -raportti 

Raporttiin liittyvä seminaari järjestettiin marraskuussa. Tilaisuudessa pidetyt asiantuntijaesitykset ja -materiaalit ovat katsottavissa seminaarin tapahtumasivulla.

Lisätietoja:

VAHTI-pääsihteeri, erityisasiantuntija Kimmo Rousku, puh. 02955 30140, kimmo.rousku(at)vm.fi