FI SV

Keskushallinnon uudistus tähtää pysyvään muutokseen toimintatapoja kehittämällä

Valtiovarainministeriö 9.3.2017 13.56
Tiedote
Keskushallinnon uudistus tähtää pysyvään muutokseen toimintatapoja kehittämällä

Keskushallinnon uudistuksella pyritään varmistamaan valtioneuvoston ja valtionhallinnon tuloksellinen toiminta tulevaisuuden digitaalisen hallinnon ohjauksessa ja toteuttamisessa.

Valtiovarainministeriön 9. maaliskuuta järjestämä Toimivampaan Suomeen hallinnon pysyvällä toimintatapamuutoksella -seminaari kokosi yhteen suuren joukon ministeriöiden ja virastojen johtoa, kehittäjiä sekä henkilöstön edustajia. Seminaarissa käsiteltiin älykästä johtamista kestävän uudistamisen mahdollistajana, uusien toimintatapojen käyttöönottamista (lean-johtaminen, uudet työn tekemisen tavat, digitaaliset palvelut) ja uutta digitalisaation ohjausmallia. Seminaarissa hahmoteltiin yhdessä, millainen on tulevaisuuden valtionhallinto.

Keskushallinnon uudistuksen vastuuministerinä toimii kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen. Ministeri Vehviläinen kertoi puheenvuorossaan, mitä hallintoa ja toimintatapoja muuttamalla saadaan aikaiseksi.

”Keskushallinnon uudistuksessa on kyse ennen kaikkea poikkihallinnollisesta toiminnallisesta uudistuksesta. Uudistus varmistaa ja vie eteenpäin muissa reformeissa sekä julkisten palveluiden digitalisoinnin ja johtamisen kärkihankkeissa tehtyä työtä pysyviksi muutoksiksi. Hallitusohjelman mukaisesti esillä on sähköinen asiointi ja asiakaskeskeinen lähestymistapa,” sanoo ministeri Vehviläinen.

Uudistushankkeen puheenjohtaja, alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti kertoo, että ”Julkista hallintoa kehitetään yhtenäisenä palvelualustana. Keskushallintouudistuksella haetaan uudistumiskykyistä Suomea ja muutoksen aikaansaantikykyä. Keskushallintouudistuksessa kehitetään toiminnallisesti yhtenäistä valtioneuvostoa ja tulevaisuuden hyvän digitaalisen hallinnon toteutumisesta huolehtivaa johtamista.”

Keskushallinnon uudistus kokoaa yhteen erityisesti sote- ja maakuntauudistuksessa sekä digitalisaation ja johtamisen kärkihankkeissa tehtyä toimintatapojen uudistus- ja kehittämistyötä yleiseksi toimintatapamuutokseksi. Uudistuksella luodaan edellytyksiä kärkihankkeiden ja reformien läpiviennille sekä kestävyysvajeen korjaantumiselle.

Seminaarin esitykset ja verkkotallenne julkaistaan hankkeen sivuilla seminaarin jälkeen.

Lisätietoa keskushallinnon uudistuksesta.

Lisätietoja:

Projektijohtaja, alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti, puh. 02951 63012
Ministerin erityisavustaja Tuomas Vanhanen, puh. 02955 30216