FI SV

Kuntakokeilujen väliraportti vuoden alkutilanteesta valmistunut

Finansministeriet 28.10.2016 14.50
Uutinen

Kuntakokeilujen etenemistä ja toteuttamista seurataan puolivuosittain. Väliraportti vuoden 2016 alun tilanteesta valmistui 24. lokakuuta.

Raportissa esitellään kuntakokeilujen tuloksia toimintamalleittain. Lisäksi raportissa on kokeilukuntien arvio tavoiteltujen toimenpiteiden toteutumisesta, mallien vakiinnuttamisesta ja jatkotoimenpiteistä kokeiluajan päättymisen jälkeen. Raportissa esitellään kerättyjen indikaattoreiden perusteella miten uudet toimintatavat ovat vaikuttaneet asiakkaisiin ja henkilöstöön. Uuden toimintatavan myötä on saatu hyviä tuloksia, esimerkiksi nuorisotakuun toimintamallia toteuttavissa kokeilukunnissa nuoria on ohjattu koulutukseen ja työelämään. Työllistymistä edistäviä palveluita, kuten työkokeiluja, on toteutettu 647 kappaletta, 136 nuorta on saanut palkkatukityöpaikan ja 214 nuorta on työllistynyt. Koulutuksen on aloittanut 102 nuorta. Yhteisiä palvelusuunnitelmia on työstetty 118 kappaletta.

Kuntakokeiluja toteutetaan vuosien 2015-2016 aikana 16 kunnassa tai kuntaryhmissä, joissa kuntia on yhteensä 57. Kokeilukohteita on yhteensä 45. Kuntakokeilujen loppuraportti julkaistaan keväällä 2017. 

Lisätietoa Kuntakokeilut -hankkeesta: vm.fi/kuntakokeilut

Raportti 1/2016

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Sonja Manssila, puh: 02955 30534, sonja.manssila(at)vm.fi
Projektiassistentti Heli Tossavainen, puh: 02955 30061, heli.tossavainen(at)vm.fi