FI SV

Euroryhmä ja Ecofin-neuvosto
Pankkien maksukyvyttömyyskäytäntöjen parantaminen esillä euroryhmässä ja Ecofin-neuvostossa

Valtiovarainministeriö 7.7.2017 15.19
Tiedote
Pankkien maksukyvyttömyyskäytäntöjen parantaminen esillä euroryhmässä ja Ecofin-neuvostossa

Euroryhmä keskustelee maanantaina 10. heinäkuuta järjestämättömiin luottoihin liittyvistä pankkien valvontakäytännöistä. Ecofin-neuvostossa tiistaina komissio esittelee verosuunnittelun avoimuuteen liittyvää direktiiviehdotusta. Suomea kokouksissa edustaa valtiovarainministeri Petteri Orpo.

Euroryhmän keskustelu pohjaa Euroopan keskuspankin yhteisen valvontamekanismin (SSM) raporttiin, joka kattaa kaikki euromaat. Tavoitteena on parantaa maksukyvyttömyysmenettelyjä sekä koko euroalueella, että erityisesti niissä jäsenmaissa, joissa järjestämättömien luottojen taso on korkea.

Muita euroryhmän aiheita ovat muun muassa pankkisektorin viimeaikainen kehitys, Irlannin 7. valvontakäynnin tulokset sekä seurantakeskustelu talous- ja rahaliiton syventämisestä.

Euroryhmän ennakkotiedote (päivitetään kokouksen jälkeen)

Järjestämättömiä luottoja käsitellään myös tiistain Ecofin-neuvostossa kaikkien EU:n valtiovarainministerien kesken. Neuvosto antaa niihin liittyvät päätelmät.

Suomi painottaa pankkien omaa vastuuta vakavaraisuusvaatimusten noudattamisessa sekä korostaa pankkivalvojien ja yhteisen valvontamekanismin roolia.

Verosuunnittelun avoimuus etenee

Valtiovarainministerit kuulevat neuvostossa myös komission esittelyn verosuunnittelujärjestelyjen pakollista ilmoitusvelvollisuutta koskevasta direktiiviehdotuksesta. Verosuunnittelun alalla toimivien välittäjien ja verovelvollisten tulisi jatkossa ilmoittaa viranomaisille etukäteen rajat ylittävistä järjestelyistä, joissa hyödynnetään aggressiivisen verosuunnittelun keinoja.

Samalla kyseiset tiedot tulisivat automaattisen tietojenvaihdon piiriin EU-alueen veroviranomaisten välillä. Suomi kannattaa komission ehdotusta yleisellä tasolla ja ottaa kantaa yksityiskohtaiseen sisältöön myöhemmin.

Päämarkkinaunionin toimintasuunnitelma käsittelyssä

Ecofin-neuvosto hyväksyy kokouksessa päätelmät komission pääomamarkkinaunionia koskevasta toimintasuunnitelmasta. Suomi hyväksyy päätelmät.

Lisäksi Viro esittelee kokouksessa alkavan puheenjohtajuuskautensa keskeiset asiat muille jäsenmaille.

Neuvoston ennakkotiedote (päivitetään kokouksen jälkeen)

Kolumni: Pääomamarkkinaunionin väliarvio – mitä tavoitellaan ja missä mennään?

Lisätietoja:

Finanssineuvos Susanna Ikonen, puh. 02955 30049, susanna.ikonen(at)vm.fi

Ecofin on talous- ja rahoitusasioiden neuvosto, yksi EU:n neuvoston kokoonpanoista. Ecofin päättää vastuualueensa EU-lainsäädännöstä useimmiten yhteistyössä EU:n parlamentin kanssa. Tehtäviin sisältyy myös jäsenmaiden talouspolitiikan koordinointi. Ecofin-neuvostoon kuuluvat EU-maiden valtiovarainministerit.

Euroryhmä on epävirallinen elin, jonka tehtävänä on koordinoida euromaiden talouspolitiikkaa ja edistää talouskasvua. Ryhmään kuuluvat euromaiden valtiovarainministerit. Euroryhmä tekee poliittisia linjauksia mutta ei päätä esimerkiksi lainsäädännöstä.