FI SV EN

AUTA-hanke – autetaan asiakasta digitaalisten palvelujen käytössä


Autetaan niitä, jotka eivät pysty itse käyttämään digitaalisia palveluja

  • Julkiset palvelut digitalisoituvat
  • Kaikki eivät pysty itse käyttämään näitä palveluja
  • Etsimme kokeiluja, joissa autetaan asiakkaita palvelujen käytössä

Valtiovarainministeriö on asettanut AUTA-hankkeen kehittämään asiakaspalvelun uutta toimintamallia kokeilujen avulla. Toimintamallilla autetaan asiakasta digitaalisten palvelujen käytössä. Digitaalisella palvelulla tarkoitetaan ajasta ja paikasta riippumattomia palveluja, joissa hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa.

Uusi toimintamalli tulee tarjoamaan joustavia tukimuotoja eri puolille maata niiden asiakkaiden auttamiseksi, jotka eivät itse pysty käyttämään digitaalisia palveluja. Tässä hankkeessa etsittävien palveluinnovaatioiden tehtävänä on tuottaa uusia toimintatapoja henkilökohtaiseen avustamiseen. Hankkeessa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan olemassa olevia ratkaisuja. Hankkeessa etsitään myös vastausta kysymykseen siitä, miten nykyisiä tukipalveluja voidaan edelleen kehittää tai käyttää uudella tavalla niin, että entistä paremmin vastaavat erilaisten tukea tarvitsevien asiakasryhmien tarpeeseen.

Kokeilut meneillään

Toimintamallia kehitetään kokeilujen avulla. AUTA-hankkeen asioinnin tuen kokeilut ovat keskenään erilaisia, eri asiakasryhmille suunnattuja ja eri alueilla toteutettavia. Kokeiluissa mukana on kuntia ja kaupunkeja, kirjastoja, järjestöjä, yrityksiä ja oppilaitoksia. Lue lisää kokeiluista.
 

Lisätietoa:

Auta-hankkeen esitysmateriaali

AUTA-hankkeen projektipäällikkö, erityisasiantuntija Katja Väänänen, puh. 02955 30245, katja.vaananen(at)vm.fi

Neuvotteleva virkamies Johanna Nurmi, puh. 02955 30171, johanna.nurmi(at)vm.fi

Neuvotteleva virkamies Heikki Talkkari, puh. 02955 30096, heikki.talkkari(at)vm.fi

Johtava asiantuntija Hannu Korkeala, puh. 02955 35071, hannu.korkeala(at)vrk.fi

Projektiasiantuntija Lotta Engdahl, puh. 02955 30736, lotta.engdahl(at)vm.fi