FI SV EN

AUTA-hanke – autetaan asiakasta digitaalisten palvelujen käytössä

 

Julkiset palvelut digitalisoituvat, eivätkä kaikki pysty itse käyttämään palveluja digitaalisesti. Autetaan niitä, jotka tukea tarvitsevat. 

Valtiovarainministeriö asetti 1.7.2016 AUTA-hankkeen kehittämään asiakaspalvelun uutta toimintamallia kokeilujen avulla. Toimintamallilla autetaan asiakasta digitaalisten palvelujen käytössä. Digitaalisella palvelulla tarkoitetaan ajasta ja paikasta riippumattomia palveluja, joissa hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa.

Uusi toimintamalli tulee tarjoamaan joustavia tukimuotoja eri puolille maata niiden asiakkaiden auttamiseksi, jotka eivät itse pysty käyttämään digitaalisia palveluja. AUTA-hankkeessa etsittyjen palveluinnovaatioiden tehtävänä on tuottaa uusia toimintatapoja henkilökohtaiseen avustamiseen. Hankkeessa hyödynnettiin mahdollisuuksien mukaan olemassa olevia ratkaisuja. Hankkeessa etsittiin myös vastausta kysymykseen siitä, miten nykyisiä tukipalveluja voidaan edelleen kehittää tai käyttää uudella tavalla niin, että entistä paremmin vastaavat erilaisten tukea tarvitsevien asiakasryhmien tarpeeseen.

AUTA-hankkeen toimintakausi oli 1.7.2016–29.12.2017. Hankkeen loppuraportti on lähetetty lausuntokierrokselle 31.1.2018. Lausuntoaikaa on 5.3. asti.

Kokeiluista kokemuksia toimintamalliin

Toimintamallia kehitettiin kokeilujen avulla. AUTA-hankkeen asioinnin tuen kokeilut olivat keskenään erilaisia, eri asiakasryhmille suunnattuja ja eri alueilla toteutettavia. Kokeiluissa mukana oli kuntia ja kaupunkeja, kirjastoja, järjestöjä, yrityksiä ja oppilaitoksia. Lue lisää kokeiluista.

Digituen kartta käytettävissä

Vanhustyön Keskusliiton SeniorSurf-toiminta on julkaissut karttasovelluksen, josta löytyvät digiopastuksen paikat ympäri Suomen. Tutustu Opastuspaikkakarttaan.

Lisätietoa: