FI SV

AUTA-hanke - autetaan asiakasta digitaalisten palvelujen käytössä


Autetaan niitä, jotka eivät pysty itse käyttämään digitaalisia palveluja

  • Julkiset palvelut digitalisoituvat
  • Kaikki eivät pysty itse käyttämään näitä palveluja
  • Etsimme kokeiluja, joissa autetaan asiakkaita palvelujen käytössä

Valtiovarainministeriö on asettanut AUTA-hankkeen kehittämään asiakaspalvelun uutta toimintamallia kokeilujen avulla. Toimintamallilla autetaan asiakasta digitaalisten palvelujen käytössä. Digitaalisella palvelulla tarkoitetaan ajasta ja paikasta riippumattomia palveluja, joissa hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa.

Uusi toimintamalli tulee tarjoamaan joustavia tukimuotoja eri puolille maata niiden asiakkaiden auttamiseksi, jotka eivät itse pysty käyttämään digitaalisia palveluja. Tässä hankkeessa etsittävien palveluinnovaatioiden tehtävänä on tuottaa uusia toimintatapoja henkilökohtaiseen avustamiseen. Hankkeessa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan olemassa olevia ratkaisuja. Hankkeessa etsitään myös vastausta kysymykseen siitä, miten nykyisiä tukipalveluja voidaan edelleen kehittää tai käyttää uudella tavalla niin, että entistä paremmin vastaavat erilaisten tukea tarvitsevien asiakasryhmien tarpeeseen.

Osallistu kokeiluun

Toimintamallia kehitetään kokeilujen avulla. Asioinnin tuen kokeilut voivat olla hyvin monenlaisia, eri asiakasryhmille suunnattuja ja eri alueilla toteutettavia. Kokeiluja voivat ehdottaa kunnat, valtion viranomaiset, järjestöt, yhdistykset, yritykset ja yksittäiset kansalaiset tai näiden yhteenliittymät.

Saat lisätietoja ja voit osallistua kokeiluun kohdasta "osallistu kokeiluun".

Auta-hankkeen esitysmateriaali

Lisätietoja hankkeen sihteeristöltä:

AUTA-hankkeen projektipäällikkö Hannu Korkeala, puh. 02955 35071, hannu.korkeala(at)vrk.fi

Neuvotteleva virkamies Johanna Nurmi, puh. 02955 30171, johanna.nurmi(at)vm.fi

Neuvotteleva virkamies Heikki Talkkari, puh. 02955 30096, heikki.talkkari(at)vm.fi

Projektiasiantuntija Lotta Engdahl, puh. 02955 30736, lotta.engdahl(at)vm.fi