Asiakaspalvelun uusi toimintamalli - autetaan asiakasta digitaalisten palvelujen käytössä (AUTA)


Hankenumero

VM056:00/2016

Asettaja

Valtiovarainministeriö
Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto

Hankkeen tila

Käynnissä

Asettamispäivä

Fri Jul 01 00:00:00 EEST 2016

Toimikausi/aikataulu

Fri Jul 01 00:00:00 EEST 2016 - Fri Dec 29 00:00:00 EET 2017

Organisointitapa

Työryhmä

Tehtävä

Kehittämis- ja uudistushanke

Tehtäväkuvaus

Projektiryhmän tehtävänä on varmistaa vuoden 2017 loppuun mennessä:

1.Kokeilujen sisällön ja toteutuksen suunnittelu, toimeenpano ja arviointi.
2.Kokeilujen konseptointi, mallintaminen ja viestintä.
3.Kokeilujen väliarviointi vuoden 2016 lopussa.
4.Kokeilujen tuloksen pohjalta asiakaspalvelun uuden toimintamallin laatiminen.
5.Esitys mallin toimeenpanosta, ohjauksesta ja vastuutahoista.
6.Esitys asiakaspalvelun kehittämisestä vastaavasta viranomaisesta, toiminta- ja ohjausmallista sekä niiden vaatimista mahdollisista lainsäädäntömuutoksista.
7.Raportoida Toimintatapojen uudistamisen ministerityöryhmälle hankkeen etenemisestä.

Tavoitteet

1.Valmistella ehdotus toimintamallista, jolla mahdollistetaan laadukkaat julkiset palvelut maan eri osissa erilaisille asiakasryhmille.
2.Valmistella toimivat käytännöt digitaalisten palveluiden käytön tukeen.
3.Valmistella toimivat käytännöt tukea niitä asiakkaita, jotka eivät itse pysty käyttämään digitaalisia palveluja.

Tausta

Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan on kirjattu tavoitteet julkisten palvelujen digitalisoinnista. Hallitusohjelman toimeenpano edellyttää myös asiakkaiden tukemista digitaalisten palvelujen käyttöön.

Julkisen hallinnon asiakkuusstrategiassa todetaan, että viranomaisten tulee huolehtia siitä, että sähköinen kanava on asiakkaalle houkuttelevin vaihtoehto ja että viranomaisten tulee määrätietoisesti tukea asiakkaiden siirtymistä sähköiseen palveluun.

Digitaalisilla palveluilla pystytään nykyistä paremmin takaamaan palvelujen tasavertainen saatavuus maan eri osissa ja erilaisten asiakasryhmien kesken. Tämä vaatii kuitenkin paitsi palvelujen asiakaslähtöistä kehittämistä ja käytön mahdollistavien tekijöiden (esimerkiksi toimiva internetyhteys, tunnistautuminen ja puolesta asioinnin mahdollistaminen) toteutumista, myös digitaalisten palvelujen käytön tuen tarjoamista niille, jotka eivät pysty palveluja itse käyttämään.

Uudella toimintamallilla haetaan asiakaslähtöistä joustavuutta tukimuotoihin, joilla voidaan varmistaa digitaalisten palveluiden yhdenvertainen saavutettavuus sekä palveluperiaatteen ja neuvontavelvoitteen toteutuminen. Kokeilujen tehtävänä on tuottaa toimintatapoihin liittyviä innovaatioita.

Kustannukset ja rahoitus

Hankkeen kulut maksetaan momentilta 28.90.20 (valtion ja kuntien yhteiset tietojärjes-telmähankkeet) ja mahdolliset valtion sisäisiin toimenpiteisiin kohdistuvat kulut momentilta 28.70.01 (valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen).

Tehtävän määräaikaisuus / pysyvyys

Määräaikainen tehtävä

Organisointikuvaus

Projektiryhmä voi asettaa tarvittavia alatyöryhmiä ja kutsua kuultavaakseen toteuttajien edustajia ja muita asiantuntijoita, kuten järjestöjä ja yrityksiä.

Valtioneuvoston asettama hanke

Ei

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan

Kyllä

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan, kuvaus

Julkisten palvelujen digitalisointi

Hankkeen suhde talousarvioon

Ei

Hankkeen suhde Suomen lainsäädäntöön

Ei

Hankkeen suhde EU:n lainsäädäntöön

Ei

HE:n kiireellisyys

Ei

Aihealueet

Viestintä. Tietoverkot. Tietotekniikka

Asiasanat

Julkiset palvelut, Sähköinen asiointi, Tietotekniikka, Tietoyhteiskunta

Asettamispäätöksen allekirjoittajat

Anu Vehviläinen, Sami Kivivasara

Projektiryhmä

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Kivivasara Sami lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö valtiovarainministeriö Puheenjohtaja
Puttonen Marko kehittämisjohtaja valtiovarainministeriö Jäsen
Rantanen Tanja kehityspäällikkö Suomen Kuntaliitto Jäsen
Hörkkö Tiina palvelupäällikkö Vantaan kaupunki Jäsen
Lehmijoki Outi hallintojohtaja Porvoon kaupunki Jäsen
Laurikainen Arto Paltamon kunnanjohtaja Paltamo/Kainuun hallintokokeilu Jäsen
Nurmi Johanna neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö Sihteeri
Talkkari Heikki neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö Sihteeri
Engdahl Lotta projektiasiantuntija valtiovarainministeriö Sihteeri
Kilpeläinen Pirkko yksikön päällikkö Kansaneläkelaitos Jäsen
Kangas Merja apulaisjohtaja Verohallinto Jäsen
Korkeala Hannu apulaisjohtaja Valtiokonttori Sihteeri
Karila Juha ylitarkastaja työ- ja elinkeinoministeriö Jäsen
Suurnäkki Anu asiantuntija sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Heikkonen Merja neuvotteleva virkamies sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Luukkonen Kristiina tietohallintoneuvos valtiovarainministeriö Varapuheenjohtaja
Saarijärvi Marjukka neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö Varapuheenjohtaja
Väänänen Katja erityisasiantuntija valtiovarainministeriö Jäsen
Arkisto luovutettu

Ei

Arkisto luovutettu kansallisarkistoon

Ei

15 asiakirjaa


 1. Asiakaspalvelun uusi toimintamalli - autetaan asiakasta digitaalisten palvelujen käytössä (AUTA) - Osallistu kokeiluun!

  Tue Oct 04 00:00:00 EEST 2016  Valtiovarainministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21901/258529/KIRJE_20161006111501_258529.PDF


 2. AUTA-hankkeen projektiryhmän täydennys- ja jäsenmuutospäätös

  Mon Oct 03 00:00:00 EEST 2016  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21901/258530/PAATOS_20161006111501_258530.PDF


 3. Sosiaali- ja terveysministeriön jäsenen vaihtaminen; Asiakaspalvelun uusi toimintamalli - autetaan asiakasta digitaalisten palvelujen käytössä (AUTA)

  Thu Sep 15 00:00:00 EEST 2016  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21901/257625/KIRJE_20160915121503_257625.PDF


 4. Työ- ja elinkeinoministeriön jäsenen nimeäminen; Asiakaspalvelun uusi toimintamalli - autetaan asiakasta digitaalisten palvelujen käytössä (AUTA)

  Mon Jul 11 00:00:00 EEST 2016  Työ- ja elinkeinoministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21901/254795/KIRJE_20160711121501_254795.PDF


 5. Asettamispäätös; Asiakaspalvelun uuden toimintamallin projektiryhmän asettaminen

  Fri Jul 01 00:00:00 EEST 2016  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21901/255345/ASETTAMISPAATOS_20160810081501_255345.PDF


 6. Vantaan kaupungin jäsenen nimeäminen; Asiakaspalvelun uusi toimintamalli - autetaan asiakasta digitaalisten palvelujen käytössä (AUTA)

  Thu Jun 16 00:00:00 EEST 2016  Vantaan kaupunki
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21901/254285/KIRJE_20160616121500_254285.PDF


 7. Kelan jäsenen nimeäminen; Asiakaspalvelun uusi toimintamalli - autetaan asiakasta digitaalisten palvelujen käytössä (AUTA)

  Wed Jun 15 00:00:00 EEST 2016  Kansaneläkelaitos
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21901/254264/KIRJE_20160616061501_254264.PDF


 8. Sosiaali- ja terveysministeriön jäsenen nimeäminen; Asiakaspalvelun uusi toimintamalli - autetaan asiakasta digitaalisten palvelujen käytössä (AUTA)

  Tue Jun 14 00:00:00 EEST 2016  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21901/254235/KIRJE_20160615051501_254235.PDF


 9. Valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osaston jäsenen nimeäminen; Asiakaspalvelun uusi toimintamalli - autetaan asiakasta digitaalisten palvelujen käytössä (AUTA)

  Tue Jun 07 00:00:00 EEST 2016  Valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osasto
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21901/254013/KIRJE_20160607071500_254013.PDF


 10. Verohallinnon jäsenen nimeäminen; Asiakaspalvelun uusi toimintamalli - autetaan asiakasta digitaalisten palvelujen käytössä (AUTA)

  Tue Jun 07 00:00:00 EEST 2016  Verohallinto
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21901/254031/KIRJE_20160607101501_254031.PDF


 11. Suomen Kuntaliiton jäsenen nimeäminen; Asiakaspalvelun uusi toimintamalli - autetaan asiakasta digitaalisten palvelujen käytössä (AUTA)

  Mon Jun 06 00:00:00 EEST 2016  Suomen Kuntaliitto
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21901/253988/KIRJE_20160606141500_253988.PDF


 12. Porvoon kaupungin jäsenen nimeäminen; Asiakaspalvelun uusi toimintamalli - autetaan asiakasta digitaalisten palvelujen käytössä (AUTA

  Mon Jun 06 00:00:00 EEST 2016  Porvoon kaupunki
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21901/254014/KIRJE_20160607071500_254014.PDF


 13. Asettamispäätösluonnos; Asiakaspalvelun uusi toimintamalli – autetaan asiakasta digitaalisten palvelujen käytössä (AUTA)

  Fri Jun 03 00:00:00 EEST 2016  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21901/253963/KIRJE_20160606101501_253963.PDF


 14. Nimeämispyyntö; Jäsenen nimeäminen Asiakaspalvelun uusi toimintamalli – autetaan asiakasta digitaalisten palvelujen käytössä (AUTA) – projektiryhmään

  Fri Jun 03 00:00:00 EEST 2016  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21901/253964/KIRJE_20160606101501_253964.PDF


 15. Muistio; Asiakaspalvelun uusi toimintamalli – autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA)

  Tue May 03 00:00:00 EEST 2016  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21901/255924/ASETTAMISPAATOS_20160819061501_255924.PDF

Ei julkaisuja