FI SV

Budjetin laadinta-aikataulu

Tammi-huhtikuu • Komissio keskustelee poliittisista painopistealueista ja budjettipolitiikan päälinjoista: komission ennakkoarvio.
• Muiden toimielinten ennakkoarviot komissiolle.
• Komissio laatii talousarvioesityksen.
 
Huhti-
touko-kesäkuu
• Komissio antaa talousarvioesityksen budjettivallan käyttäjille, Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Esitys on yleensä käännetty kaikille virallisille kielille viimeistään kesäkuun puolivälissä.
• Neuvoston työryhmä (budjettikomitea) keskustelee komission talousarvioesityksestä ja valmistelee siihen neuvoston kantaa.
Kesä-heinäkuu • Komission, neuvoston ja parlamentin edustajat (kolmikantakokous, trilogi) neuvottelevat alustavasta esityksestä.
Heinäkuu • Neuvosto hyväksyy oman kantansa talousarvioesitykseen.
Syyskuu • Neuvosto ilmoittaa kantansa talousarvioesitykseen parlamentille.
• Parlamentin budjettivaliokunta ryhtyy käsittelemään talousarvioesitystä.
Lokakuu • Trilogi, jossa käsitellään esityksen avoinna olevia kysymyksiä ja kuluvan vuoden budjetin toteutumista.
• Parlamentti hyväksyy oman kantansa täysistunnossa.
• Komissio voi sovittelukomitean koolle kutsumiseen asti tehdä muutoksia omaan talousarvioesitykseensä eli laatia oikaisukirjelmän, jos siihen ilmenee tarvetta. Esimerkiksi maatalouden menotarpeet päivitetään perinteisesti lokakuussa.
Marras-joulukuu • Jos parlamentin ja neuvoston kannat eroavat toisistaan, sovittelukomitea kutsutaan koolle. Sovittelukomiteassa on edustajat parlamentista, neuvostosta ja komissiosta. Sovittelukomitealla on 21 päivää aikaa päästä yhteisymmärrykseen koko talousarviosta.
• Sovittelukomiteassa sovittu yhteinen teksti vahvistetaan parlamentissa ja neuvostossa.
• Talousarviota (=sovittelukomitean teksti) ei voi hyväksyä ilman Euroopan parlamentin hyväksyntää. Jos sovittelukomiteassa ei päästä ratkaisuun tai parlamentti hylkää sovittelukomitean tekstin, komissio tekee uuden talousarvioesityksen.
Tammi-joulukuu • Komissio toteuttaa talousarviota yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa.
• Komissio voi antaa korjaavia tai täydentäviä talousarvioesityksiä varainhoitovuoden kuluessa väistämättömissä, poikkeuksellisissa tai ennakoimattomissa olosuhteissa.