FI SV

Digikuntakokeilu

Valtiovarainministeriö käynnisti syksyllä 2016 Digikuntakokeilua koskevan kehittämisohjelman. Ohjelman tavoitteena on edistää kuntien palveluiden tuotanto- ja toimintatapojen ennakkoluulotonta, kuntalaisten hyvinvointia parantavaa ja tulevaisuussuuntautunutta kehittämistä sekä parantaa asiakkuuden johtamisen edellytyksiä.

Tavoitteena on kokeilujen kautta aikaansaada näyttöön perustuvaa säästöä tai hillitä kuntien kustannusten kasvua digitalisaatiota hyödyntämällä. Kokeilun tavoitteena on myös aikaansaada merkittäviä kustannussäästöjä samalla kuin asiakaskokemus parantuu. Hanke edistää osaltaan kokeilukulttuuria, -ajattelua ja asennetta, kuntien verkostoitumista sekä asiakaslähtöistä toiminnan kehittämistä kuntasektorilla. Hankkeen tehtävänä on myös edistää valmistautumista kunnan roolin muutokseen tulevaisuuden kunnassa digitalisaationäkökulmasta. Osana digikuntakokeilua toteutetaan kuntien digitalisaatioselvitys.

Keväällä ja alkukesästä toteutettiin kaikille avoin otakantaa-kysely kokeilun teemoista, sisällöistä, tukimuodoista ja toiminnasta. 

Kuntien digikuntakokeilu liikkeelle (tiedote 23.9.)
Työryhmä tukee digikuntakokeilun toteuttamista (tiedote 26.8.)

Kokeilu on osa sekä Kuntien, maakuntien ja koko julkisen sektorin kustannusten karsinta -reformia että Digitalisoidaan julkiset palvelut ja Otetaan käyttöön kokeilukulttuuri -kärkihankkeita.

Selvitykset

Digikuntakokeilussa valmistuneet selvitykset:

Kuntien digitalisaation ja digikokeilujen säästö- ja tuottavuusselvitys

Kuukauden kokeilijakunta

Digikuntakokeilussa esitellään kuukausittan yksi kokeiluhanke. Tammikuun digikunta on Pohjois-Savon maakunnalinen kokeiluhanke DigiSavo. Tutustu kokeiluihin alla olevista linkeistä:

Tammikuun kokeilu: Pohjois-Savon DigiSavo

Joulukuun kokeilu: Imatran DigiLab

Lisätietoja:

Projektikoordinaattori Maria Vuorensola, puh 02955 30205

Ylitarkastaja Suvi Savolainen, puh. 02955 30122
etunimi.sukunimi(at)vm.fi