Digikuntakokeilun kehittämisen, toteuttamisen, seurannan ja arvioinnin tukiryhmä


Hankenumero

VM069:00/2016

Asettaja

Valtiovarainministeriö
Kunta- ja aluehallinto- osasto

Hankkeen tila

Käynnissä

Asettamispäivä

Thu Aug 25 00:00:00 EEST 2016

Toimikausi/aikataulu

Thu Aug 25 00:00:00 EEST 2016 - Sun Dec 31 00:00:00 EET 2017

Yhteyshenkilö

Suvi Savolainen

Organisointitapa

Työryhmä

Tehtävä

Kehittämis- ja uudistushanke

Tehtäväkuvaus

Tukiryhmän tehtävänä on
- kehittää, tukea ja toteuttaa digikuntakokeilun etenemistä valtakunnallisesti
- seurata ja tukea yksittäisten digikuntakokeilujen etenemistä
- tukea kuntasektorin digitalisaatioselvityksen toteuttamista, sen tulos-ten analysointia ja jatkotoimien valmistelua
- arvioida kokeilujen säästöpotentiaalia ja kustannusvaikutuksia
- varmistaa kokeilutulosten levittämistä ja skaalausta kuntakentällä
- varmistaa kokeilujen tulosten edelleen viemistä lainsäädännön uudistamiseen sekä reformeihin ja kärkihankkeisiin
- tehdä yhteistyötä muiden kuntia koskevien kokeilujen ja uudistusten kanssa
- arvioida digikuntakokeilun tuloksia ja vaikuttavuutta


Toiminnan eteneminen ja tukiryhmän toimikauden mahdollinen jatkaminen arvioidaan syksyllä 2017.

Tavoitteet

Digitalisaatio on hallitusohjelman läpileikkaava teema. Julkisen hallinnon digitalisaatioon vastataan erityisesti ”Digitalisoidaan julkiset palvelut” -kärkihankkeella. Tavoitteena on, että julkiset palvelut rakennetaan käyttäjälähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi toimintatapoja uudistamalla. Kärkihanke sisältää muun muassa erillisrahoitettavia kehittämishankkeita sekä lainsäädännön uudistamista. Kehittämisessä priorisoidaan palvelut, joissa tuottavuushyöty on suurin. Digitalisaatio on hallituksen strategian läpileikkaava teema. On luotu kaikkia julkisia palveluita koskevat digitoinnin periaatteet ja digitalisoidaan hallinnon sisäiset prosessit ja puretaan entiset.

Hallituksen ”Otetaan käyttöön kokeilukulttuuri” –kärkihankkeessa tavoitellaan kokeilujen avulla innovatiivisia ratkaisuja, parannetaan palveluita, edistetään omatoimisuutta ja yrittäjyyttä sekä vahvistetaan alueellista ja paikallista päätöksentekoa ja yhteistyötä kansalaislähtöisiä toimintatapoja hyödyntäen. Kokeilukulttuurin vahvistamiseksi lisätään kokeiluosaamista ja tietämystä kokeilutoiminnasta.

Tausta

Hallitus asetti ohjelmassaan 1 miljardin euron säästötavoitteen kuntien tehtävien ja velvoitteiden karsimiseksi. Sitä toteutetaan ”Kuntien maakuntien ja koko julkisen sektorin kustannusten karsinta” –reformin kautta. Kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämiseen liittyvä toimintaohjelma julkaistiin helmikuussa 2016. Lainsäädäntömuutosten lisäksi ohjelma sisältää linjauksia muun muassa kuntien kokeilutoiminnan käynnistämiseen ja innovaatioiden edistämiseen. Reformin toimeenpanossa huomioidaan myös digitalisaatio kuntien toiminnan ja palvelujen uudis-amisen välineenä ja muutostekijänä.

Kustannukset ja rahoitus

Hankkeen kustannukset maksetaan momentilta 28.90.20.

Tehtävän määräaikaisuus / pysyvyys

Määräaikainen tehtävä

Organisointikuvaus

Työ on osa hallituksen reformia ”Kuntien, maakuntien ja koko julkisen hallinnon kustannusten karsiminen” sekä kärkihanketta ”Digitalisoidaan julkiset palvelut”. Reformiministerityöryhmä ohjaa ja linjaa niiden valmistelua ja toimeenpanoa. Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen vastuuministerinä johtaa valmistelua ja toimeenpanoa.

Valtioneuvoston asettama hanke

Ei

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan

Ei

Hankkeen suhde talousarvioon

Ei

Hankkeen suhde Suomen lainsäädäntöön

Ei

Hankkeen suhde EU:n lainsäädäntöön

Ei

HE:n kiireellisyys

Ei

Aihealueet

Viestintä. Tietoverkot. Tietotekniikka

Asiasanat

Kunnat

Asettamispäätöksen allekirjoittajat

Anu Vehviläinen, Päivi Laajala

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Savolainen Suvi ylitarkastaja valtiovarainministeriö Puheenjohtaja
Saarijärvi Marjukka neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö Varapuheenjohtaja
Alanko Ira projektipäällikkö valtioneuvoston kanslia Jäsen
Eriksson Ethel Chief Digital Officer Sipoon kunta Jäsen
Halonen Jaana erityisasiantuntija Kuntaliitto Jäsen
Hänninen Heli asiakaspalvelupäällikkö Mikkelin kaupunki Jäsen
Järvinen Jukka aluekehityspäällikkö Tampereen kaupunki Jäsen
Kallama Susanna elinkienoasioiden päällikkö Suomen yrittäjät Jäsen
Konttinen Jari Asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK Jäsen
Moilanen Jarkko kehittämispäällikkö opetus- ja kulttuuriministeriö Jäsen
Syväjärvi Antti professori Lapin yliopisto Jäsen
Talkkari Heikki neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö Jäsen
Tikka Tiina kehitysjohtaja työ- ja elinkeinoministeriö Jäsen
Uosukainen Kimi puheenjohtaja Suomen nuorisovaltuustojen liitto ry. Jäsen
Välikangas Anne-Marie finanssineuvos valtiovarainministeriö Jäsen
Lähteenmäki-Smith Kaisa tiedeasiantuntija valtioneuvoston kanslia Henkilökohtainen varajäsen
Grannas Mikael kunnanjohtaja Sipoon kunta Henkilökohtainen varajäsen
Fjällström Tuomas tietohallintopäällikkö Mikkelin kaupunki Henkilökohtainen varajäsen
Tuuliainen Mika koulutusasioiden päällikkö Suomen Yrittäjät ry Henkilökohtainen varajäsen
Shibutani Kati ylitarkastaja työ- ja elinkeinoministeriö Henkilökohtainen varajäsen
Arkisto luovutettu

Ei

Arkisto luovutettu kansallisarkistoon

Ei

14 asiakirjaa


 1. Opetus- ja kulttuuriministeriön jäsenmuutosesitys Digikuntakokeilun tukiryhmään

  Fri Feb 10 00:00:00 EET 2017  Opetus- ja kulttuuriministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21952/406169/KIRJE_20170215121000_406169.PDF


 2. Digikuntakokeilun kehittämisen, toteuttamisen, seurannan ja arvioinnin tukiryhmä

  Thu Aug 25 00:00:00 EEST 2016  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21952/256999/ASETTAMISPAATOS_20160906051502_256999.PDF


 3. Mikkelin kaupungin jäsenen nimeäminen Digikuntakokeilun tukiryhmään

  Wed Aug 17 00:00:00 EEST 2016  Mikkelin kaupunki
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21952/255815/KIRJE_20160817111500_255815.PDF


 4. Opetus- ja kulttuuriministeriön jäsenen nimeäminen Digikuntakokeilun tukiryhmään

  Tue Aug 16 00:00:00 EEST 2016  Opetus- ja kulttuuriministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21952/255780/KIRJE_20160817061501_255780.PDF


 5. 6Aika-strategiatoimiston jäsenen nimeäminen Digikuntakokeilun tukiryhmään

  Wed Aug 10 00:00:00 EEST 2016  6Aika-strategiatoimisto
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21952/255340/KIRJE_20160810071500_255340.PDF


 6. Lapin yliopiston jäsenen nimeäminen Digikuntakokeilun tukiryhmään

  Wed Aug 10 00:00:00 EEST 2016  Lapin yliopisto
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21952/255360/KIRJE_20160810111500_255360.PDF


 7. Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:n jäsenen nimeäminen Digikuntakokeilun tukiryhmään

  Tue Aug 09 00:00:00 EEST 2016  Elinkeinoelämän Keskusliitto EK
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21952/255319/KIRJE_20160809121500_255319.PDF


 8. Suomen Kuntaliiton jäsenen nimeäminen Digikuntakokeilun tukiryhmään

  Mon Aug 08 00:00:00 EEST 2016  Suomen Kuntaliitto
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21952/255287/KIRJE_20160809071500_255287.PDF


 9. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n jäsenen nimeäminen Digikuntakokeilun tukiryhmään

  Thu Aug 04 00:00:00 EEST 2016  Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21952/255208/KIRJE_20160804091500_255208.PDF


 10. Valtioneuvoston kanslian jäsenen nimeäminen Digikuntakokeilun tukiryhmään

  Mon Jul 25 00:00:00 EEST 2016  Valtioneuvoston kanslia
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21952/255112/KIRJE_20160728071501_255112.PDF


 11. Työ- ja elinkeinoministeriön jäsenen nimeäminen Digikuntakokeilun tukiryhmään

  Mon Jul 11 00:00:00 EEST 2016  Työ- ja elinkeinoministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21952/254794/KIRJE_20160711121500_254794.PDF


 12. Suomen yrittäjien jäsenen nimeäminen Digikuntakokeilun tukiryhmään

  Thu Jul 07 00:00:00 EEST 2016  Suomen Yrittäjät
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21952/254751/KIRJE_20160707091500_254751.PDF


 13. Jäsenten nimeäminen Digikuntakokeilun tukiryhmään

  Fri Jul 01 00:00:00 EEST 2016  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21952/254651/KIRJE_20160704071501_254651.PDF


 14. Sipoon kunnan jäsenen nimeäminen Digikuntakokeilun tukiryhmään

  Fri Jul 01 00:00:00 EEST 2016  Sipoon kunta
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21952/254661/KIRJE_20160704081501_254661.PDF

Ei julkaisuja