Digikuntakokeilun kehittämisen, toteuttamisen, seurannan ja arvioinnin tukiryhmä

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero VM069:00/2016

Asettaja valtiovarainministeriö

Toimikausi/aikataulu 25.8.2016 – 31.3.2019

Asettamispäivä 25.8.2016

kunnat

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Reformit

Kärkihankkeet Kuntien, maakuntien ja koko julkisen sektorin kustannusten karsiminen

Toimenpiteet Kuntien, maakuntien ja koko julkisen sektorin kustannusten karsiminen

Tavoitteet ja tuotokset

Digitalisaatio on hallitusohjelman läpileikkaava teema. Julkisen hallinnon digitalisaatioon vastataan erityisesti ”Digitalisoidaan julkiset palvelut” -kärkihankkeella. Tavoitteena on, että julkiset palvelut rakennetaan käyttäjälähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi toimintatapoja uudistamalla. Kärkihanke sisältää muun muassa erillisrahoitettavia kehittämishankkeita sekä lainsäädännön uudistamista. Kehittämisessä priorisoidaan palvelut, joissa tuottavuushyöty on suurin. Digitalisaatio on hallituksen strategian läpileikkaava teema. On luotu kaikkia julkisia palveluita koskevat digitoinnin periaatteet ja digitalisoidaan hallinnon sisäiset prosessit ja puretaan entiset.

Hallituksen ”Otetaan käyttöön kokeilukulttuuri” –kärkihankkeessa tavoitellaan kokeilujen avulla innovatiivisia ratkaisuja, parannetaan palveluita, edistetään omatoimisuutta ja yrittäjyyttä sekä vahvistetaan alueellista ja paikallista päätöksentekoa ja yhteistyötä kansalaislähtöisiä toimintatapoja hyödyntäen. Kokeilukulttuurin vahvistamiseksi lisätään kokeiluosaamista ja tietämystä kokeilutoiminnasta.

Tiivistelmä

Tukiryhmän tehtävänä on
- kehittää, tukea ja toteuttaa digikuntakokeilun etenemistä valtakunnallisesti
- seurata ja tukea yksittäisten digikuntakokeilujen etenemistä
- tukea kuntasektorin digitalisaatioselvityksen toteuttamista, sen tulos-ten analysointia ja jatkotoimien valmistelua
- arvioida kokeilujen säästöpotentiaalia ja kustannusvaikutuksia
- varmistaa kokeilutulosten levittämistä ja skaalausta kuntakentällä
- varmistaa kokeilujen tulosten edelleen viemistä lainsäädännön uudistamiseen sekä reformeihin ja kärkihankkeisiin
- tehdä yhteistyötä muiden kuntia koskevien kokeilujen ja uudistusten kanssa
- arvioida digikuntakokeilun tuloksia ja vaikuttavuutta


Toiminnan eteneminen ja tukiryhmän toimikauden mahdollinen jatkaminen arvioidaan syksyllä 2017.

Lähtökohdat

Hallitus asetti ohjelmassaan 1 miljardin euron säästötavoitteen kuntien tehtävien ja velvoitteiden karsimiseksi. Sitä toteutetaan ”Kuntien maakuntien ja koko julkisen sektorin kustannusten karsinta” –reformin kautta. Kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämiseen liittyvä toimintaohjelma julkaistiin helmikuussa 2016. Lainsäädäntömuutosten lisäksi ohjelma sisältää linjauksia muun muassa kuntien kokeilutoiminnan käynnistämiseen ja innovaatioiden edistämiseen. Reformin toimeenpanossa huomioidaan myös digitalisaatio kuntien toiminnan ja palvelujen uudis-amisen välineenä ja muutostekijänä.