Digitaalisen kunnan työkalupakki

Digikuntakokeilun yksi keskeisistä toimenpiteistä on tutkimustiedon pohjalta tukea toimintatapojenmuutoksen johtamista kunnissa. Digikuntakokeilussa teetetään selvityksiä ja jaetaan tietoa kuntien digitalisaation ja toimintatapojen kehittämisen tueksi. Tältä sivulta löydät kootusti Digikuntakokeilussa tai sen yhteystyöryhmissä teetettyjä selvityksiä sekä kunnille suunnattuja työkaluja digitalisaation edistämiseen.

Keväällä julkaistaan kunnille suunnattu arviointityökalu digitalisaatioasteen mittaamiseen sekä digitalisoitavien palveluiden tunnistamiseen.

Kunnan digitalisaatioasteen arviointityökalu

Kunnan digitalisaatioasteen arviointityökalu on osa laajempaa kunnan digitalisaatioasteen kypsyystason arviointiin rakennettavaa työkalupakkia. Sen avulla kuntia halutaan tukea tunnistamaan nykyisten palveluiden ja prosessien digitalisaatioastetta. Työkalun avulla kunta pystyy tunnistamaan sähköiset ja digitaaliset palvelut sekä tunnistamaan yksittäisen prosessin kehittämiskohdat.

Työkalussa on tunnistettu kunnan palvelualoilta sellaisia palveluita, joihin markkinoilta on saavissa digitaalinen ratkaisu tai sovellus. Työkalu jaetaan ensin kokeiltavaksi Digikuntakokeilun kunnille. Saadun palautteen jälkeen työkalua tullaan jatkokehittämään ja tarjoamaan kaikkien kuntien käyttöön. Yhtenä kehittämisnäkökulmana tulee olemaan palvelun sähköistämisestä koituva säästö.

Kunnan digitalisaatioasteen arviointityökalun avulla voidaan tunnistaa, kuinka hyvin kunnassa on otettu käyttöön markkinoilla olevia digitaalisia palveluita tai tehty suunnitelma niiden käyttöönottoon.  Työkalun avulla pystytään myös todentamaan, kuinka kattavasti digitaalisten palveluiden mahdollistama potentiaali on otettu palvelualueella käyttöön.

Kuva 1. Kunnan digitalisoinninportaat.

Kuvassa 1 on hahmotettu digitalisaation portaita kunnassa. Tämä työkalu sijoittuu toiselle ja kolmannelle portaalle. Ennen kuin kunta voi ottaa sen käyttöön, on digitalisaation tekeminen pitänyt aloittaa palvelualueella sekä palvelualueen johdon on pitänyt sitoutua kehittämiseen huomioiden myös kunnaan resurssit, ensimmäisen portaan mukaisesti. Toimintatapojen kokonaisvaltaista uudelleenajattelua tarkoittava digitalisaatio ja uudet digikokeilut löytyvät neljänneltä portaalta.

Työkalu jakaantuu kuuteen välilehteen, johon on listattu kyseisen palvelualueen sähköistettävät palvelut. Työkalun palvelualueet ovat:

  1. Asuminen, ympäristö, liikenne
  2. Varhaiskasvatus- ja liikenne
  3. Kulttuuri- ja liikunta
  4. Terveyden edistäminen
  5. Työ- ja yrittäminen
  6. Viestintä ja osallisuus

Lisäksi työkalussa on ohjevälilehti sekä yhteenvetovälilehti jonka grafiikoille syntyvät yhteenvedot eri palvelualueiden digitalisaation asteista.

Kunnan digitalisaatioasteen arviointityökalu

Kuntia pyydetään palauttamaan täytetty taulukko valtiovarainministeriöön osoitteeseen: maria.vuorensola@vm.fi

Selvityksiä ja tutkimuksia

Kuntien digitalisaation ja digikokeilujen säästö- ja tuottavuusselvitys
 

Lisätietoa:

Projektikoordinaattori, Maria Vuorensola puh. 029 553 0205
Ylitarkastaja, Suvi Savolainen puh. 029 553 0122