Digitalisoinnin periaatteet

hallituksen kärkihankeKun julkisten palvelujen digitalisointia edistetään, tarvitaan kaikkia julkisia palveluita koskevat digitalisoinnin periaatteet. Ne toimivat yhteisinä pelisääntöinä julkisten palveluiden kehityksessä.

Periaatteilla linjataan muun muassa tiedon jakamista ja rajapintoja, toimintamalleja, nopeaa palvelukehitystä ja varautumista.

Digitalisoinnin periaatteet julkistettiin helmikuussa 2016.

Yhdeksän periaatetta

Digitalisoinnin periaatteet toimivat digitalisoinnin yhteisinä pelisääntöinä kaikkialla julkishallinnossa. Ne tukevat julkisten palveluiden tuottavuusloikkaa, asiakaslähtöisyyttä ja palveluiden ensisijaista digitaalisuutta.

Digitalisoinnin yhdeksän periaatetta ovat:

- Kehitämme palvelut asiakaslähtöisesti.

- Poistamme turhan asioinnin.

- Rakennamme helppokäyttöisiä ja turvallisia palveluita.

- Tuotamme asiakkaalle hyötyä nopeasti.

- Palvelemme myös häiriötilanteissa.

- Pyydämme uutta tietoa vain kerran.

- Hyödynnämme jo olemassa olevia julkisia ja yksityisiä sähköisiä palveluita.

- Avaamme tiedon ja rajapinnat yrityksille ja kansalaisille.

- Nimeämme palvelulle ja sen toteutukselle omistajan

Kevään 2016 aikana rakennetaan konkreettisia työkaluja, jotka mahdollistavat digitalisoinnin periaatteiden toimeenpanon käytännössä.

Yhteyshenkilö