FI SV

Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevat kunnat

Kunnan ja valtion tulee yhdessä selvittää kunnan mahdollisuudet turvata asukkailleen lainsäädännön edellyttämät palvelut sekä ryhtyä toimenpiteisiin palvelujen edellytysten turvaamiseksi. Valtio avustaa erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevia kuntia.

Valtiolla on velvollisuus avustaa kuntaa, jos rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat kunnan talouden tunnusluvut ovat olennaisesti ja toistuvasti koko maan vastaavia tunnuslukuja heikommat ja jos ne ovat kahtena vuonna peräkkäin alittaneet valtioneuvoston asetuksella säädetyt raja-arvot.

Talouden tunnusluvut kunnittain vuosien 2014 ja 2015 tilinpäätösten mukaan (13.6.2016)

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 63 a §

Valtioneuvoston asetus 172/2007

Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettely

Arviointimenettelyn infograafi

 

 

 

Yhteystiedot:

Neuvotteleva virkamies
Vesa Lappalainen
puh. 02955 30389

Neuvotteleva virkamies
Markku Mölläri
puh. 02955 30281

Lainsäädäntöneuvos
Minna-Marja Jokinen
puh. 02955 30820