EU:n makrotaloudellinen rahoitusapu

EU:n makrotaloudellinen rahoitusapu unionin ulkopuolisille maille on rahoitusinstrumentti, jonka ensisijaisena tavoitteena on auttaa vastaanottajamaata selviytymään väliaikaisesta maksutaseen vajeesta. Sillä tuetaan samalla talousuudistusten toteuttamista.

Makrotaloudellisen tuen myöntämisestä päätetään tapauskohtaisesti. Päätöksessä määritellään tuen kokonaismäärä, laina-ajan kesto sekä ehdot, joihin tuen myöntäminen perustuu.

Makrotaloudellinen apu on sidottu vastaanottajamaan talouden rakenneuudistuksiin, joista on sovittu Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) kanssa. Yhteisön apuun liittyy useita makrotaloudellisia, rakenteellisia ja poliittisia ehtoja. Makroapu myönnetään yleensä erissä. Niiden maksamisesta päätetään ehtojen täyttymisen perusteella.

Makrotaloudellinen tuki myönnetään yleensä keskipitkinä lainoina. Erityisesti köyhimpien maiden makroapu voi sisältää myös huomattavan lahjaosuuden. Makroapulainoille myönnetään takuut yhteisön takuurahastosta, jota kartutetaan vuotuiseen talousarvioon sisältyvän takuurahastovarauksen puitteissa. Mahdollinen lahjaosuus maksetaan suoraan yhteisön budjettivaroista.

Sivun yhteyshenkilö: Anne af Ursin

etunimi.sukunimi@vm.fi