FI SV

Finanssivalvonta ja yhteinen valvontamekanismi

Pankkiunionissa suurimpien pankkien valvonta on EU-asetuksen (EU) N:o 1024/2013 perusteella keskitetty Euroopan keskuspankin (EKP) yhteydessä toimivalle yhteiselle valvontaneuvostolle. Suomessa toimivista luottolaitoksista EKP:n suorassa valvonnassa ovat Nordea Pankki Suomi Oyj, OP Ryhmä, Danske Bank Oyj sekä Kuntarahoitus Oyj. Finanssivalvonta avustaa EKP:tä tässä valvontatehtävässä. Yhteisen valvontamekanismin kustannukset katetaan valvottavilta kerättävin valvontamaksuin, jotka peritään EKP:n asetuksen perusteella (EU) N:o 1163/2014.

Finanssivalvonnalla on edelleen päävastuu vähemmän merkittävien suomalaisten pankkien suorasta valvonnasta. Lisäksi Finanssivalvonta valvoo aiempaan tapaan Suomessa toimivia sijoituspalveluyrityksiä, rahastoyhtiöitä ja vakuutusyhtiöitä. Finanssivalvonnan tehtävistä ja toimivaltuuksista säädetään Finanssivalvonnasta annetussa laissa (878/2008). Finanssivalvonnan kustannukset katetaan pääosin valvottavilta kerättävin valvontamaksuin, jotka kerätään vuosittain Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain (879/2008) perusteella.

 

Lisätietoa:

Finanssivalvonta

EKP:n pankkivalvontasivut

 

Sivun yhteyshenkilöt: Miki Kuusinen