Green Office –ympäristöjärjestelmä

Valtiovarainministeriössä on ollut käytössä Green Office –ympäristöjärjestelmä vuodesta 2011 lähtien.

Valtiovarainministeriön Green Officen päätavoitteet:

  • Kokonaisenergiankulutuksen (lämpö, vesi, sähkö) vähentäminen 25 prosentilla vuoteen 2016 mennessä. Vertailuvuotena on vuosi 2010 (VM:n energiatehokkuussuunnitelma).
  • Lentomatkustuksen kokonaiskilometrimäärän vähentäminen viidellä prosentilla vuoden 2014 tasosta.
  • Paperinkulutuksen vähentäminen viidellä prosentilla vuoden 2014 tasosta.

Energiankulutusta seurataan kiinteistökohtaisesti. Koko henkilöstöä koskevat tavoitteet (matkustus, paperinkulutus) seurataan per henkilö. Valtiovarainministeriö pyrkii olemaan aktiivinen sähköisten toimintatapojen edelläkävijä ja edistämään henkilökuntansa ympäristötietoisuutta.

Valtiovarainministeriö sijaitsee kahdessa eri toimipisteessä. Molemmat kiinteistöt on auditoitu Green Office –kelpoisiksi 22.11.2016.

Lisätietoa

Green Office –ympäristöjärjestelmä