FI SV EN

Avoin hallinto

Valtiovarainministeriö tekee työtä julkisen hallinnon toiminnan ja tiedon avaamiseksi yhdessä ministeriöiden, virastojen ja kuntien kanssa.  Hallinnon toiminnan ja tiedon avaamisella varmistetaan kansalaisen ja kansalaisjärjestöjen mahdollisuus osallistua yhteiskunnan kehittämiseen ja torjutaan korruptiota.

 

Ikääntyvien nettiaivoriihi

Ikääntyvien nettiaivoriiheen digitaalisista palveluista ja vaikuttamismahdollisuuksista oli mahdollista osallistua 4.4. - 8.5.2016.

Nettiaivoriihen tulosraportti:
Monessa mukana kaiken ikäisenä – aivoriihen I tulosraportointi

***

Ajankohtaista

Avoimen hallinnon uutiskirje

Tilaisuudet ja tapahtumat, joissa avoin hallinto on mukana keväällä 2016

TERVE-SOS 2016 -tapahtumassa arvottu Avoimen hallinnon T-paidan voitto meni Sodankylään ja #Huippis2016- voittopaita Oittiin. Paljon onnea voittajille!

 

Avoimen hallinnon yhteiset periaatteet


KANSALAISEN OIKEUDET • Vahvistamme kansalaisten oikeutta tietoon sekä osallistumista yhteisten ratkaisujen ja palvelujen kehittämiseen. Kerromme valmisteltavista asioista jo valmistelun alkuvaiheessa niin, että ratkaisuun on aidosti mahdollista vaikuttaa.

AVOIMUUS • Tarjoamme tietoja hallinnon toiminnasta ja hallinnon tietovarantoja tasapuolisesti. Tiedot ovat helposti löydettävissä ja hyödynnettävissä.

VASTUULLISUUS • Huolehdimme, että kansalaisten näkemykset ovat mukana valmistelun ja toimeenpanon eri vaiheissa. Kerromme selkeästi etukäteen kuulemisen ja osallistumisen vaiheet, tavoitteet ja rajoitteet. Huolehdimme tarjottavan tiedon oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

KATTAVUUS • Tarjoamme kaikille kansalaisille mahdollisuutta osallistua asioiden valmisteluun ja kehittämiseen. Käytämme sekä erilaisia perinteisiä toimintatapoja että sähköisiä kanavia osallistumiseen ja tiedon tarjoamiseen.

YHTEENSOVITTAMINEN • Valmistelemme asioita yhdessä hallinnon eri toimijoiden kanssa niin, että vältämme valmistelun päällekkäisyydet, erisuuntaisuuden ja sirpaloitumisen.

VOIMAVARAT • Luomme avoimen hallinnon organisaatiokulttuurin, jossa meillä on riittävä osaaminen ja voimavarat avoimeen valmisteluun sähköisinja perinteisin menetelmin.

ARVIOINTI JA JATKUVA KEHITTÄMINEN • Arvioimme säännöllisesti avoimen hallinnon toteutumista ja hyödynnämme arvioinnit kehittämistoimenpiteiden suunnittelussa. Onnistumistamme määrittää se, että kansalaiset voivat olla aidosti vakuuttuneita siitä, että heitä on kuultu.

 

Suomen Avoimen hallinnon toinen toimintasuunnitelma 2015-2017

Suomen toisen Avoimen hallinnon toimintasuunnitelman toimeenpano alkoi 1.7.2015.
Suomen avoimen hallinnon toimintasuunnitelma 2015-2017.

Avoimen hallinnon toisen toimintasuunnitelman toimepiteiden tilannekatsaus 4/2016

Suomen avoimen hallinnon toimintasuunnitelma 2015-2017 kalvot

Avoimen hallinnon toimeenpanon tukiryhmän asettamispäätös

Suomen tämänhetkisessä toimintasuunnitelmassa on neljä sitoumusta: selkeä hallinto, hallinto mahdollistajana, avoin toiminta ja lasten ja nuorten sekä ikääntyvien osallisuus.

Suomen 2. Avoimen hallinnon toimintasuunnitelman (2015-2017) luonnos oli lausuttavana lausuntopalvelussa tammikuun 2015 loppuun saakka. Lausunnot ovat luettavissa lausuntopalvelussa.

Lausuntojen huomiointi: Suomen 2. avoimen hallinnon toimintasuunnitelma

Lausuntoyhteenveto Suomen 2. avoimen hallinnon toimintasuunnitelma

Toisen toimintasuunnitelman laadinnan aikataulu

Avoin hallinto - hanke järjesti  uuden toimintasuunnitelman 2015-2017 ideointitilaisuuden elokuussa 2014

Tilaisuuden tallenne löytyy verkosta.

 

Open Government Partnership (OGP)

Suomen Avoimen hallinnon hanke on osa kansainvälistä Open Government Partnership (OGP) –kumppanuushanketta www.opengovpartnership.org.

Suomi hyväksyttiin huhtikuussa 2013 kansainväliseen Avoimen hallinnon kumppanuusohjelmaan.

***

Lisää avoimen hallinnon tilaisuuksien materiaaleja Materiaaleja ja taustaa -sivulla

Lisätietoja

Avoin hallinto -esitekortti 2. toimintasuunnitelma
Avoin hallinto -esite

Kuntalaiset keskiöön -verkkotyökalupakki

Työkalupakki kuntalaisten osallistumiseksi palvelujen kehittämiseen ja päätöksentekoon

Yhteystiedot

Hankkeen puheenjohtaja
finanssineuvos
Katju Holkeri
puh. 02955 30087
etunimi.sukunimi@vm.fi

Neuvotteleva virkamies
Johanna Nurmi
puh.  02955 30171
etunimi.sukunimi@vm.fi

Neuvotteleva virkamies
Arja Terho
puh. 02955 30235
etunimi.sukunimi@vm.fi

Hankkeen sihteeri
Assistentti
Sonja Joutsenlahti-Wuoristo
puh. 02955 30433
etunimi.sukunimi@vm.fi