FI SV EN

Hallintopolitiikan ennakointi ja arviointi

Majakka. Kuva: Jonas Tulldahl / Gorilla.

Hallintopolitiikan keskeisenä tavoitteena on turvata julkisen hallinnon toimintakyky. Hallintopolitiikassa sovitetaan yhteen poliitikkojen, virkamiesten, kansalaisten ja elinkeinoelämän näkökantoja hallinnon uudistamisesta. Sekä hallitus että valtionhallinto vastaavat hallintopolitiikan valmistelusta.

Hallintopolitiikan valmisteluun kuuluu hallintopoliittisten linjausten ja strategioiden valmistelu, tulevien kehityslinjojen ja uhkakuvien ennakointi sekä uudistuspolitiikan arviointi.

Hallintopolitiikka varmistaa, että

 • organisaatiorakenteita, ohjausjärjestelmiä ja hallinnon toimintaa arvioidaan säännöllisesti
 • tarve ennakoimattomiin ja äkkinäisiin rakenneuudistuksiin vähenee
 • hallituksella on mahdollisuus johtaa maata, vaikka maailma muuttuu nopeasti ja ennakoimattomasti
 • hallitus on tietoinen,
  • millä tavoilla erilaisiin haasteisiin voidaan vastata ja
  • miten erilaiset keinot vaikuttavat erilaisiin ongelmiin ja toimivat eri tilanteissa

Hallintopolitiikka varmistaa myös, että valtionhallinto on

 • toisaalta jatkuvaa ja pysyvää: kansalaiset, elinkeinoelämä ja kansainvälisen järjestelmän toimijat tarvitsevat selkeästi hahmotettavan ja ennustettavasti toimivan julkisen hallinnon.
 • ja toisaalta muutosaltista ja joustavaa: historialliset rakenteet eivät saa estää uudistumista ja jatkuvuus ei saa kahlita muutoksia.
 • yhdensuuntaista: uudistuspolitiikan eri osien ja sektoreiden on tuettava toisiaan ja edettävä samansuuntaisesti.

Ajankohtaista

Valtiovarainministeriö ja Tampereen johtamiskorkeakoulu järjestivät yhteisen seminaarin 12.5.2016 Helsingissä valtiovarainministeriössä. Vuonna 2017 yhteinen seminaari järjestetään Helsingissä 11.5.2017. Ohjelma ja ilmoittautumislinkki lähempänä ajankohtaa.

Vuoden 2016 seminaarin aiheina ministeriöiden johtaminen ja virkamieslainsäädännön kokonaisuusuudistus.
Ohjelma

Linkki esityksiin