FI SV

Hallituksen vuosikertomus ja valtion tilinpäätös

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen vuosikertomuksen perustuslain 46 §:ssä säädettynä kertomuksena hallituksen toiminnasta, valtiontalouden hoidosta ja talousarvion noudattamisesta sekä niistä toimista, joihin hallitus on eduskunnan päätösten johdosta ryhtynyt.

Vuodelta 2015 annettava hallituksen vuosikertomus muodostuu neljästä osasta, itse vuosikertomuksesta sekä kolmesta liitteestä: Liite 1 Ministeriöiden tuloksellisuuden kuvaukset; Liite 2 Tilinpäätöslaskelmat; Liite 3 Toimenpiteet eduskunnan lausumien ja kannanottojen johdosta.

Hallituksen vuosikertomus vuodelta 2015

Hallituksen vuosikertomus vuodelta 2014

Hallituksen vuosikertomus vuodelta 2013

Hallituksen vuosikertomus vuodelta 2012

 

Yhteystiedot

Neuvotteleva virkamies Riitta Pirhonen
Puh. 02955 30480
etunimi.sukunimi@vm.fi

 

Valtion tilinpäätöskertomukset