Maakunnan talouden suunnittelun valmisteluryhmä

VM058:00/2017 Kehittäminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero VM058:00/2017

Asettaja valtiovarainministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.6.2017 – 31.12.2018

Asettamispäivä 29.8.2017

Tavoitteet ja tuotokset

Päivittää uudistuksen tiekarttaa

Suunnitella muutostukitoimenpiteitä ja vastata niiden järjestämisestä (tämä tuki on esim. neuvontaa, ohjeistusta, konsultointia, tilannekuvan ylläpitämistä, muutosjohtajaverkoston kautta tapahtuvaa tiedon- ja informaation välitystä, suosituksia, ohjeita ja malleja, hyvien käytäntöjen esiin nostamista tai koulutusta).

Yhteydet muihin hankkeisiin