Verkkolaskudirektiivin kansallisen toimeenpanon valmisteluryhmä

Verkkolaskudirektiivin kansallisen toimeenpanon valmisteluryhmä

VM102:00/2017 Säädösvalmistelu

Euroopan unionin direktiivin 2014/55/EU sähköisestä laskutuksesta julkisissa hankinnoissa tulee säätämään hankintalainpiiriin kuuluvien hankintojen sähköisestä laskutuksesta. Sähköisellä laskutuksella voidaan merkittävästi tehostaa ja nopeuttaa laskutukseen liittyvää prosessia ja taloushallintoa.Työssä tarkastellaan myös kuittitietoja.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero VM102:00/2017

Asettaja valtiovarainministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.10.2017 – 30.6.2018

Asettamispäivä 18.10.2017

digitalisaatio laskutus

Lainvalmistelu

Hallituksen esitykset -

Eduskunnan vastaukset -

Hyväksytty säädös -

Yhteyshenkilö
Olli-Pekka Rissanen, Erityisasiantuntija

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmän tehtävänä on:
• Valmistella kansallinen toimeenpanosuunnitelma 16.4.2014 annetusta Euroopan unionin direktiivistä 2014/55/EU sähköisestä laskutuksesta julkisissa hankinnoissa huomioiden toimenpiteiden vaiktuksen verkkolaskumarkkinoihin.
• Valmistella hallituksen esitys tarvittavista lainsäädäntömuutoksista verkkolaskudirektiivin toimeenpanemiseksi.
• Hakea keinoja, joilla voidaan tehostaa verkkolaskumarkkinoiden toimivuuttaa.
• Suunnitella toimenpiteitä, joilla verkkulaskujen välityksen tietoturvallisuutta ja tietosuojaa voidaan kehittää.
• Valmistella verkkolaskutoimijoiden yhteiset toimintaperiaatteet.
• Valmistella tarvittaessa luonnokset lakimuutoksista.

Tiivistelmä

Euroopan unionin direktiivin 2014/55/EU sähköisestä laskutuksesta julkisissa hankinnoissa tulee säätämään hankintalainpiiriin kuuluvien hankintojen sähköisestä laskutuksesta. Sähköisellä laskutuksella voidaan merkittävästi tehostaa ja nopeuttaa laskutukseen liittyvää prosessia ja taloushallintoa.Työssä tarkastellaan myös kuittitietoja.

Lähtökohdat

Valtiovarainministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan 16.4.2014 annetun Euroopan unionin direktiivin 2014/55/EU sähköisestä laskutuksesta julkisissa hankinnoissa kansallista toimeenpanoa sekä tarkastelemaan muuta kansallista kehittämistä.