Maakuntauudistuksen valtakunnallinen viestintäryhmä

VM116:00/2017 Kehittäminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero VM116:00/2017

Asettaja valtiovarainministeriö

Toimikausi/aikataulu 10.10.2017 – 31.5.2020

Asettamispäivä 10.10.2017

viestintäkampanjat verkkoviestintä viestintästrategiat sote-uudistus viestintä kriisiviestintä maakuntauudistus

Tavoitteet ja tuotokset

Viestintäryhmän tehtävänä on varmistaa maakunta- ja sote-uudistuksen yhtenäinen ja tasapainoinen viestintä. Ryhmän erityisenä vastuuna on varmistaa hyvän viestinnän edellytykset yhteistyössä alueiden kanssa ja samalla huolehtia, että uudistuksen kohteena oleville viranomaisille ja henkilöstölle tiedotetaan yhdenmukaisesti, säännöllisesti ja samanaikaisesti uudistuksen etenemisestä.

Lähtökohdat

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu ja toimeenpano tehdään mahdollisimman avoimesti. Se edellyttää hyvin suunniteltua monikanavaista viestintää, sujuvaa tiedonkulkua ja vuorovaikutusta kaikkien toimijoiden kanssa.

Yhteydet muihin hankkeisiin