Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen rahoitusjärjestelmän rakenteellisten ominaisuuksien perusteella määrättävästä lisäpääomavaatimuksesta, valtiovarainministeriön asetuksen valmistelu

VM145:00/2017 Säädösvalmistelu

Asetuksessa säädetään luottolaitoslaissa ehdotetun 10 luvun 4 §:n 1 ja 3 momentissa tarkoitetun rahoitusjärjestelmän rakenteellisten ominaisuuksien perusteella määrättävän lisäpääomavaatimuksen lain 10 luvun 6 a §:ssä tarkoitettujen määräämisedellytyksiä koskevien tekijöiden tarkemmasta määrittelystä, päätökseen liitettävistä tiedoista.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero VM145:00/2017

Asettaja valtiovarainministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

finanssivalvonta rahoitusmarkkinat rahoituslaitokset pääoma luottolaitokset riskienhallinta rahoitusjärjestelmät valvonta sijoituspalveluyritykset

Lainvalmistelu

Hallituksen esitykset -

Eduskunnan vastaukset -

Hyväksytty säädös -

Yhteyshenkilö
Miki Kuusinen, Neuvotteleva virkamies

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on valmistella ehdotus asetukseksi, jolla täydennettäisiin luottolaitostoiminnasta annettuun lakiin ehdotettuja muutoksia vastaavasti niin sanotun järjestelmäriskipuskurin asettamista koskevaa viranomaismenettelyä lisäpääomavaatimusta määrättäessä. Asetuksen tavoitteena on erityisesti ohjata Finanssivalvonnan harkintavaltaa lisäpääomavaatimuksen asettamisessa määrittelemällä yksityiskohtaisesti ne tekijät, joiden perusteella niin sanotun järjestelmäriskipuskurin ilmenemistä ja tasoa arvioidaan Suomessa.

Tiivistelmä

Asetuksessa säädetään luottolaitoslaissa ehdotetun 10 luvun 4 §:n 1 ja 3 momentissa tarkoitetun rahoitusjärjestelmän rakenteellisten ominaisuuksien perusteella määrättävän lisäpääomavaatimuksen lain 10 luvun 6 a §:ssä tarkoitettujen määräämisedellytyksiä koskevien tekijöiden tarkemmasta määrittelystä, päätökseen liitettävistä tiedoista.

Lähtökohdat

Luottolaitoslain täydentäminen ministeriön asetuksella.