Maakuntien järjestämisen valtakunnallisen valmisteluryhmä

VM149:00/2017 Kehittäminen

Ryhmän tavoitteena on selkiyttää maakuntien toimijoille järjestämisvastuun
kokonaisuus ja siihen liittyvät tehtävät sekä tukea maakuntia järjestämisen
suunnittelussa ja valmistelussa.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero VM149:00/2017

Asettaja valtiovarainministeriö

Toimikausi/aikataulu 26.9.2017 – 30.6.2018

Asettamispäivä 26.9.2017

maakuntahallinto

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Reformit

Kärkihankkeet Maakuntauudistus

Toimenpiteet Maakuntauudistus

Tavoitteet ja tuotokset

Maakuntien järjestämisvastuun toimeenpanon tueksi ryhmän keskeinen
tuotos on järjestämisen käsikirja. Se on maakuntien toimeenpanoa ja
valmistelua tukeva käytännön työväline, joka kohdentuu erityisesti
maakuntien järjestämisvastuuseen kuuluvien tehtävien valmisteluun sekä
tehtävien toteuttamiseen tarvittavien työvälineiden tunnistamiseen.
Käsikirjan tehtävänä on tukea maakuntia järjestämisvastuuseen liittyvien
konkreettisten tehtävien suunnittelussa sekä jakaa maakuntien valmistelussa
syntyneitä ratkaisuja esimerkkeinä muiden maakuntien työn tueksi.

Tiivistelmä

Ryhmän tavoitteena on selkiyttää maakuntien toimijoille järjestämisvastuun
kokonaisuus ja siihen liittyvät tehtävät sekä tukea maakuntia järjestämisen
suunnittelussa ja valmistelussa.

Lähtökohdat

Ryhmän tavoitteena on selkiyttää maakuntien toimijoille järjestämisvastuun
kokonaisuus ja siihen liittyvät tehtävät sekä tukea maakuntia järjestämisen
suunnittelussa ja valmistelussa.
Ryhmän tehtävänä on:

1) tukea maakuntia järjestämisvastuun toimeenpanossa
2) edesauttaa järjestämistehtäviä tukevien mallien ja työkalujen
käyttöönottoa
3) tuoda työhön edustamiensa tahojen näkemyksiä järjestämisestä

Järjestäjän tehtävä on suomalaisessa julkishallinnossa varsin uusi kokonaisuus
erillisenä toimintona. Maakunta vastaa asukkaan laissa säädettyjen oikeuksien
toteutumisesta ja palvelukokonaisuuksien yhteensovittamisesta sekä
järjestettävien palvelujen ja muiden toimenpiteiden yhdenvertaisesta
saatavuudesta, tarpeen, määrän ja laadun määrittelemisestä sekä muista
lakisääteisistä tehtävistä. Maakunnat voivat halutessaan sopia joidenkin
tehtävien toteuttamisesta yhdessä.

Yhteydet muihin hankkeisiin