Valtion hankintakäsikirjan päivittäminen

Valtiovarainministeriö on asettanut ajalle 8.8.2016 – 31.3.2017 Valtion hankintakäsikirjan (2010) päivittämistä valmistelevan asiantuntijaryhmän. Ryhmän asettamisen taustalla on EU:n parlamentin tammikuussa 2014 hyväksymä direktiivipaketti julkisista hankinnoista ja sen aiheuttamat tarpeet uudistaa jäsenmaiden kansallista hankintalainsäädäntöä. Taustalla vaikuttavat myös hankintatoimen kehittämishankkeen (ns. HANKO-hanke) alkuvuodesta 2016 antamat hankintatoimen kehittämissuositukset. Uusi hankintalaki tuli voimaan 1.1.2017.

Asiantuntijaryhmän tehtävänä on ohjata ja tukea käsikirjan uudistamista laaditun työsuunnitelman pohjalta ja osallistua käsikirjan kirjoittamiseen sovitulla työnjaolla sekä toimia hankkeen asiantuntijaryhmänä. Hankkeen vetovastuu on valtiovarainministeriöllä, ja käsikirjan kirjoittamisesta vastaa pääosin lakimies Liisa Lehtomäki Hansel Oy:stä.

Lisätietoja
Valtion hankintakäsikirjan päivittämistä valmistelevan asiantuntijaryhmän asettamispäätös

Valtion hankintakäsikirja 2017 julkaistut osiot löytyvät Valtion hankinnat -sivulta

Yhteystiedot

Neuvotteleva virkamies
Kirsi Kuuttiniemi
Puh. 02955 30207
etunimi.sukunimi@vm.fi