FI SV EN

Valtion hankintojen digitalisointi

Valtion hankintojen digitalisoinnin tavoitteet:

  • Valtion hankinnat toteutetaan oikeellisesti tehokkaasti ja taloudellisesti edistäen markkinoiden kilpailua toimittajien välillä.
  • Hankinta on yksinkertaista, yhdenmukaista ja ohjattua. Tilaaminen on helppoa.
  • Hankintoja tarkastellaan päästä päähän prosessina (hankinta tarpeen tunnistamisesta ja kilpailutuksesta aina tilaukseen maksuun ja raportointiin)
  • Hankintojen digitalisointi tukee valtiokokonaisuuden ja yksittäisten virastojen toimintaa sekä tuottaa niille säästöjä.
  • Hankintatoimen automaatioaste on kasvanut ja manuaalityö vähentynyt.
  • Valtion hankintojen työnjako konsernitoimijoiden ja virastotoimijoiden välillä on selkeä ja toimiva.

Toimintatapojen uudistamisen ministeriryhmä tunnisti (2.2.2016) valtion hankintojen digitalisoinnin yhdeksi jatkovalmisteluun hyvin sopivista digitalisaatiohankkeista.

Hankintojen digitalisointi (Handi) -hankkeen osaprojektien tilanne marraskuu 2016

Hankkeiden tilanne marraskuu 2016

 

 

 Tavoitetila toteutuu kehittämällä hankintatoimen pääprosesseja, jotka ovat 1) hankintojen johtaminen ja kehittäminen, 2) sopimuksen elinkaarenhallinta, 3) tarpeesta sopimukseen, 4) tilauksesta maksuun sekä 5) tietojen ylläpito ja hallinta.

Valtion hankintojen digitalisointi -hankkeen tehtävänä on ohjata vastuutoimijoiden kehittämistoimenpiteiden ja toteutusprojektien kokonaisuutta, joka mahdollistaa hankinnasta maksuun prosessialueen ja siihen liittyvien tietojärjestelmien kehittämisen ja prosessin automaatioasteen merkittävän lisäämisen.

Valtion hankintojen digitalisointi, nykytila ja tavoitetila 2019

(Kuvia klikkaamalla versio aukeaa suurempana)

 

 

 

 

 

Valtion hankintojen digitalisoinnin työpaja 27.10.2016

Valtion asiantuntijapalvelujen hankintojen kehittämistyöpajan tallenne 27.10.2016
Kutsu ja ohjelma 27.10.2016

Kirjeet ja tiedotteet

Valtion hankintojen digitalisoinnin toteutusohjelma, kirje 29.9.2016
Valtiovarainministeriön tiedote 3.2.2016

Lisätietoja

Valtion hankintojen digitalisoinnin toteutusohjelma
Valtion hankintojen digitalisoinnin toteutusohjelman asettamispäätös, 23.5.2016
Valtion hankintatoimen tavoitearkkitehtuuri, 18/2016
Valtion hankintojen digitalisoinnin tavoitetila ja kehittämispolku -tilaisuuksien 8.3.2016 ja 16.3.2016 materiaali

Yhteystiedot

Erityisasiantuntija
Tero Meltti
Puh. 02955 30770
etunimi.sukunimi@vm.fi