FI SV EN

Valtion hankintojen digitalisointi

Valtion hankintojen digitalisointi –toteutusohjelma uudistaa valtion hankintatoimea. Ohjelma noudattaa digitalisoinnin periaatteita ja on osa digihankkeita. Toteutusohjelma on valtiovarainministeriön vastuulla ja se kestää vuoden 2019 loppuun saakka.

Toteutusohjelmassa koko hankintaprosessi yhtenäistetään hankintojen suunnittelusta aina maksatukseen. Hankintatoimen digitalisointi on yhteistyönä tehtävä toimintatavan muutos, jota tietojärjestelmäratkaisut tukevat. Valtionhallinnon sisäisiä prosesseja vähennetään ja automatisoidaan merkittävästi.

Valtion hankintojen digitalisoinnin tavoitteet:

  • Valtion hankinnat toteutetaan oikeellisesti tehokkaasti ja taloudellisesti edistäen markkinoiden kilpailua toimittajien välillä.
  • Hankinta on yksinkertaista, yhdenmukaista ja ohjattua. Tilaaminen on helppoa.
  • Hankintoja tarkastellaan päästä päähän prosessina (hankinta tarpeen tunnistamisesta ja kilpailutuksesta aina tilaukseen maksuun ja raportointiin)
  • Hankintojen digitalisointi tukee valtiokokonaisuuden ja yksittäisten virastojen toimintaa sekä tuottaa niille säästöjä.
  • Hankintatoimen automaatioaste on kasvanut ja manuaalityö vähentynyt.
  • Valtion hankintojen työnjako konsernitoimijoiden ja virastotoimijoiden välillä on selkeä ja toimiva.

Ajankohtaista

Handi-ohjelma tekee virastokierroksen keväällä 2017

Valtion hankintojen digitalisointi -ohjelma toteuttaa virastokierroksen helmi-toukokuussa 2017. Kierroksen tavoitteena on esitellä uuden toimintamallin tuomat hyödyt organisaatiolle sekä sopia miten toimintamalli saadaan toteutettua valtionhallinnon organisaatioissa. Toimintamallimuutos tullaan toteuttamaan kaikissa valtion organisaatioissa. Uuteen toimintamalliin liittyvät sähköisen tilaamisen ja laskunkäsittelyn ratkaisut otetaan käyttöön syksyn 2018 ja loppuvuoden 2019 välisenä aikana. Sähköiset kilpailutusratkaisut jo tätä ennen lokakuuhun 2018 mennessä.

Valtion hankintojen digitalisointi_kalvopaketti 1.3.2017

**

Handi-toteutusohjelmaa esitellään ValtioExpossa 10.5.2017. Mikäli haluat kerran kuukaudessa ilmestyvän Handi-uutiskirjeen ilmoita nimesi ja s-postisi valtionhankinnat@vm.fi. (Uutiskirje on tarkoitettu valtionhallinnon sisäisille toimijoille.)

Valtion hankintojen digitalisointi, nykytila ja tavoitetila 2019

(Kuvia klikkaamalla versio aukeaa suurempana)

 

 

 

 

 

Valtion hankintojen digitalisoinnin työpaja 27.10.2016

Valtion asiantuntijapalvelujen hankintojen kehittämistyöpajan tallenne 27.10.2016
Kutsu ja ohjelma 27.10.2016

Kirjeet ja tiedotteet

Valtion hankintojen digitalisoinnin toteutusohjelma, kirje 29.9.2016
Valtiovarainministeriön tiedote 3.2.2016

Lisätietoja

Valtion hankintojen digitalisoinnin toteutusohjelma
Valtion hankintojen digitalisoinnin toteutusohjelman asettamispäätös, 23.5.2016
Valtion hankintatoimen tavoitearkkitehtuuri, 18/2016
Valtion hankintojen digitalisoinnin tavoitetila ja kehittämispolku -tilaisuuksien 8.3.2016 ja 16.3.2016 materiaali

Yhteystiedot

Erityisasiantuntija
Tero Meltti
Puh. 02955 30770
etunimi.sukunimi@vm.fi