FI SV EN

Valtion hankintojen digitalisointi

Valtion hankintojen digitalisointi –toteutusohjelma uudistaa valtion hankintatoimea. Ohjelma noudattaa digitalisoinnin periaatteita ja on osa digihankkeita. Toteutusohjelma on valtiovarainministeriön vastuulla ja se kestää vuoden 2019 loppuun saakka.

Toteutusohjelmassa koko hankintaprosessi yhtenäistetään hankintojen suunnittelusta aina maksatukseen. Hankintatoimen digitalisointi on yhteistyönä tehtävä toimintatavan muutos, jota tietojärjestelmäratkaisut tukevat. Valtionhallinnon sisäisiä prosesseja vähennetään ja automatisoidaan merkittävästi.

Valtion hankintojen digitalisoinnin tavoitteet:

  • Valtion hankinnat toteutetaan oikeellisesti tehokkaasti ja taloudellisesti edistäen markkinoiden kilpailua toimittajien välillä.
  • Hankinta on yksinkertaista, yhdenmukaista ja ohjattua. Tilaaminen on helppoa.
  • Hankintoja tarkastellaan päästä päähän prosessina (hankinta tarpeen tunnistamisesta ja kilpailutuksesta aina tilaukseen maksuun ja raportointiin)
  • Hankintojen digitalisointi tukee valtiokokonaisuuden ja yksittäisten virastojen toimintaa sekä tuottaa niille säästöjä.
  • Hankintatoimen automaatioaste on kasvanut ja manuaalityö vähentynyt.
  • Valtion hankintojen työnjako konsernitoimijoiden ja virastotoimijoiden välillä on selkeä ja toimiva.

Ajankohtaista

Valtion hankintojen digitalisointiin kuuluva tutkihankintoja.fi -palvelu avataan 4.9.2017. Palvelu avautuu ilmaiseksi kaikkien käyttöön osoitteessa www.tutkihankintoja.fi. Avautumishetkellä palvelussa on julkaistu valtion hankinnat vuoden 2016 alusta alkaen, yhteensä yli kuuden miljardin edestä. Jatkossa palvelu päivittyy lähes reaaliaikaisesti. Palvelun on toteuttanut valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy valtiovarainministeriön toimeksiannosta.
 

Jatkossa hankkeen etenemisestä kerrotaan yksityiskohtaisemmin Valtiokonttorin ylläpitämillä verkkosivuilla handi.fi. Twitterissä @Handiohjelma, #valtionhankinnat.

**

Valtion hankintojen digitalisointi, nykytila ja tavoitetila 2019

(Kuvia klikkaamalla versio aukeaa suurempana)

 

 

 

 

 

 

Kirjeet ja tiedotteet

Valtion hankintojen digitalisoinnin toteutusohjelma, kirje 29.9.2016
Valtiovarainministeriön tiedote 3.2.2016

Lisätietoja

Valtion hankintojen digitalisoinnin toteutusohjelma
Valtion hankintojen digitalisoinnin toteutusohjelman asettamispäätös, 23.5.2016
Valtion hankintatoimen tavoitearkkitehtuuri, 18/2016
Valtion asiantuntijapalvelujen hankintojen kehittämistyöpajan tallenne 27.10.2016
Valtion hankintojen digitalisoinnin tavoitetila ja kehittämispolku -tilaisuuksien 8.3.2016 ja 16.3.2016 materiaali

Yhteystiedot

Ohjelmajohtaja
Tero Meltti, valtiovarainministeriö
tero.meltti@vm.fi
0295 530 770

Ohjelmapäällikkö
Seija Friman, Valtiokonttori
seija.friman@valtiokonttori.fi
0295 514 3960


Muutosjohtaminen
Hani Olsson, Valtiokonttori
hani.olsson@valtiokonttori.fi
0295 514 3303