Parlamentaarinen työryhmä

Tulevaisuuden kuntaa valmistellaan parlamentaarisesti. Valtiovarainministeriö asetti joulukuussa 2015 parlamentaarisen työryhmän, jonka puheenjohtajana toimii kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen.

Työryhmän tehtävänä on:

  • Valmistella visio tulevaisuuden kunnasta vuonna 2030
  • Valmistella pohjaselvitys tulevaisuuden kunnan roolista ja tehtävistä maakuntien perustamisen myötä. Pohjaselvitys sisältää kartoituksen tarvittavista lainsäädäntömuutoksista muun muassa kuntalain osalta sekä pitkän aikavälin kuntapolitiikan muutostarpeista.

Parlamentaarisen työryhmän toimikausi jatkuu 31.3.2019 saakka. Sen tukena toimii eri ministeriöiden virkamiehistä koostuva asiantuntijaryhmä.

Liite: Asettamispäätös