FI SV EN

Hanko-hanke

Valtiovarainministeriö asetti 7.8.2014 valtion hankintatoimen kehittämishankkeen eli Hanko-hankkeen, jonka taustalla oli vuonna 2013 toteutettu kartoitus valtion hankintatoimen nykytilasta ja sen perusteella esitetyt valtion hankintatointa koskevat kehitysehdotukset. Hankkeen varsinainen kehitysvaihe päättyi 29.1.2016. Noin 30 hankintatoimen asiantuntijaa ministeriöistä, virastoista ja laitoksista sekä yliopistosta osallistui työryhmätyöhön eri kehittämisalueella. Hankkeen vetovastuu oli valtiovarainministeriöllä ja Hansel Oy:llä.

Hanko-hankkeen tulokset on koottu loppuraporttiin ja ne on esitelty hankintatoimen vastuuhenkilöille Valtion hankintapäivässä 9.2.2016. Loppuraportissa on ohjeita ja malleja sekä analysointityökaluja virastojen hankintatoimen kehittämiseen ja siinä annetaan ohjeita niiden käyttöä. Näistä voidaan rakentaa kehittämispolku hankintatoimen haltuunottoa varten.

Hanko-hankkeen suositusten toimeenpanoa jatketaan vuoden 2016 aikana. Keskeisenä tavoitteena on tehostaa valtion hankintatoimen ohjausta sekä hankintatoimen digitalisoinnin yhteydessä parantaa hankintatoimen tuottavuutta sekä lisätä hankintatoimen suunnitelmallisuutta.

Lisätietoja

Hankintatoimen kehittämishankkeen loppuraportti: Tulokset sekä toimenpide- ja kehittämisehdotus 6/2016
Valtion hankintatoimen kehittämishankkeen osa-alueiden 1 ja 2 väliraportti, 25/2015
Valtion hankintapäivän 9.2.2016 tallenne ja esitykset

Yhteystiedot

Neuvotteleva virkamies
Hannu Koivurinta
Puh. 02955 30117
etunimi.sukunimi@vm.fi

Neuvotteleva virkamies
Kirsi Kuuttiniemi
Puh. 02955 30207
etunimi.sukunimi@vm.fi