FI SV EN

Tuottavuus ja ICT

Valtionhallinnossa kehittämisen tavoitteena on toiminnallisten hyötyjen aikaansaaminen mm. digitalisaation ja ICT:n avulla. Hyödyt ovat tuottavuuden parantamista sekä säästöjen ja asiakashyötyjen aikaansaamista. Tehtäväalueeseen sisältyvät mm. edellä mainittujen kokonaisuuksien valmistelut, analyysit ja päätöksenteon tietopohjan kehittäminen sekä yhteistyö erityisesti tuottavuus-, vaikutus-, säästö- ja resurssinäkökulmista. ICT-tuottavuuden näkökulmasta tavoitteina ovat yhteisten ICT-palvelujen laaja käyttö sekä virastojen omien ICT-resurssien käytön painopiste ydintoiminnoissa ja niihin liittyvissä järjestelmissä.

ICT-palvelut

Tietoja valtion tietohallinnosta 2016 (VM:n julkaisu 34/2017)

Yhteystiedot

Tietohallintoneuvos
Mikael Kiviniemi
p. 02955 30244
etunimi.sukunimi@vm.fi