Ihmiskeskeinen ja ennakointikykyinen yhteiskunta

Ihmiskeskeisessä ja ennakointikykyisessä yhteiskunnassa ihmisillä on parhaat mahdolliset edellytykset huolehtia omasta ja läheistensä hyvinvoinnista eri elämäntapahtumissa. Elämäntapahtumalla tarkoitetaan ihmisen elämässä tapahtuvaa muutosvaihetta, jossa ihmisen elämäntilanne muuttuu. Muutokset ovat nähtävissä elinympäristön, palvelutarpeiden tai toimintatapojen muuttumisena.

Onnistuneen elämäntapahtuman mahdollistavat ennakoivat palvelut, sujuva muutoksenhallinta sekä tapahtuman jälkeinen tuki. Ihmiskeskeisessä ja ennakointikykyisessä yhteiskunnassa palvelut ovat saatavilla jatkuvasti ja ihmisillä on aidosti mahdollisuus saada palveluita omien tarpeiden mukaisesti.

Elämäntapahtumapiloteilla kohti ihmiskeskeistä ja ennakointikykyistä yhteiskuntaa

Elämäntapahtumapilottien tavoitteena on pilotoida menetelmä, jolla elämäntapahtumaan perustuva toimintatapa voidaan ottaa käyttöön. Nykytilassa palvelut on rakennettu yksittäisten organisaatioiden näkökulmasta. Projektin suunnittelutyössä hyödynnetään yhteiskehittämisen (co-creation) toimintamallia. Elämäntapahtumapilotti-projektissa mukana olevat organisaatiot yhteistyössä selvittävät, mitkä ovat ihmisten palveluntarpeet eri elämäntilanteissa. Palvelut kytketään niiden pohjalta yhteen saumattomaksi kokonaisuudeksi.

Elämäntapahtumapilotti-projekti toteutetaan, jotta yhteiskuntatason vaihdos tehokkaasta hallinnosta ihmiskeskeiseen ja ennakointikykyiseen yhteiskuntaan vauhdittuisi (kuva alla).

Elämäntapahtumapilotit ovat:

  • Muutto opiskelijakaupunkiin
  • Lasten ja vanhempien hyvinvoinnin turvaaminen erotilanteessa ja sen jälkeen
  • Kiinni työelämässä elinikäisen oppimisen avulla

Aurora

Aurora on julkisen hallinnon tekoälyohjelma, joka tulee helpottamaan monia arjen ongelmia. Aurorassa eri sektorien älykkäät sovellukset luovat neuroverkon, jonka avulla palvelut personoidaan jokaiselle ihmiselle yksilöllisesti. Jokainen meistä voi antaa Auroralle haluamiaan tietoja omasta elämästään. Niiden perusteella neuroverkko pyrkii auttamaan tiedonantajaa ennakoivasti hänen elämäntapahtumissaan. 

Parhaillaan Auroraa valmistellaan valtiovarainministeriön koordinoimana. Vuoden 2018 aikana aiheesta tiedotetaan tämän sivun kautta. Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan Auroran kehitystyöhön, pyydämme olemaan yhteydessä erityisasiantuntija Jouko Saloseen.

Kokonaisuuden viestintä

Kokonaisuudesta viestitään Suomidigin Youtube-kanavalla tubettamalla kesäkuuhun 2018 saakka. Videoiden tekemisen taustalla on tarkoitus luoda selkeä viesti ihmiskeskeisestä ja ennakointikykyisestä yhteiskunnasta eri sidosryhmille. Vuorovaikutus on tärkeä osa pilotteja ja viestinnällä pyritään tavoittamaan ihmisiä ja kannustamaan heitä avoimeen keskusteluun aiheen tiimoilta Slack-palvelussa, Twitterissä ja Linkedinissä hashtagein #elamantapahtumat ja #AuroraAI. Slack-palveluun tunnuksia voi tiedustella Aleksi Kopposelta.

Videot:

Aleksi Kopponen, erityisasiantuntija 
VM, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, digitalisaatio 0295530145   etunimi.sukunimi@vm.fi


Jouko Salonen, erityisasiantuntija 
VM, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, digitalisaatio 0295530572   etunimi.sukunimi@vm.fi