Yhteishankkeiden materiaalit

Tälle sivulle kootaan tietosuojan yhteishankkeiden työpajatilaisuuksien verkkolähetyslinkit, materiaalit, työkalut, ryhmä- sekä kotitehtävät. Sivulla on listattu myös tulevat työpajatilaisuudet.

Työpajatilaisuudet kuuluvat Arjen tietosuoja -kokonaisuuteen, josta kerrotaan tarkemmin arjentietosuoja.fi-sivustolla (http://www.arjentietosuoja.fi/).

Työpajojen työkalut ja yleiset materiaalit (työpajakohtaiset materiaalit ko. työpajan alla)
Muita työpajoissa kerrottuja linkkejä

Tulevat työpajat

#8.  Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet, ulkoisten tiedonantovelvoitteiden täyttäminen, tietosuojan politiikat ja ohjeistukset. (19.1.2018)
#9. Henkilötietojen luovuttaminen, tiedonhallintalain uudistus. GDPR-itsearviointityökalun soveltaminen sekä käyttökokemukset ja kysymykset. (12.2.2017)
#10. Jatkuvuussuunnittelun peruskäsitteet ja määritelmät, organisaation toimintaympäristö, jatkuvuuden hallinnan johtaminen tietosuojan näkökulmasta. Jatkuvuuden hallintajärjestelmän suunnittelu. (14.3.2018)
#11. Jatkuvuuden hallintajärjestelmän suunnittelu, jatkuvuuden tukitoiminnot tietosuojan näkökulmasta. (13.4.2018)


Pidetyt työpajat

#7. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen, lasten erityisaseman huomioiminen
- Tietoturvapoikkeama- ja tietosuojaloukkaustilanteiden hallinta, osa 2 (8.12.2017)
#6. Tietosuojavastaavan rooli sekä vastuut (17.11.2017)
#5. Vaatimusten huomioiminen uusia palveluita ja tietojärjestelmiä kehittäessä; vaikutustenarvioinnit (25.10.2017)
#4. Rekisterinpitäjän velvollisuuksien toteuttaminen, riskienhallinta (29.9.2017)
#3. Tietoturvallisuuden toteuttaminen organisaation toiminnassa, riskienhallinta (4.9.2017)
#2. Lokittaminen ja riskienhallinta (18.8.2017)
#1. Kokonaiskuvan saaminen aiheina mm. osoitusvelvollisuus, tietosuojaperiaatteet, riskilähtöisyys, riskienhallinta (12.6.2017)

Työpajojen työkalut ja yleiset materiaalit

#7. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen, lasten erityisaseman huomioiminen -Tietoturvapoikkeama- ja tietosuojaloukkaustilanteiden hallinta, osa 2 (8.12.2017)

Esitykset:

#6. Tietosuojavastaavan rooli sekä vastuut (17.11.2017)

Esitykset

#5. Vaatimusten huomioiminen uusia palveluita ja tietojärjestelmiä kehittäessä; vaikutustenarvioinnit (25.10.2017)

Esitykset

#4. Rekisterinpitäjän velvollisuuksien toteuttaminen, riskienhallinta (29.9.2017)

Esitykset

#3. Tietoturvallisuuden toteuttaminen organisaation toiminnassa, riskienhallinta (4.9.2017)

Esitykset

#2. Lokittaminen ja riskienhallinta (18.8.2017)

Esitykset

#1. Kokonaiskuvan saaminen aiheina mm. osoitusvelvollisuus, tietosuojaperiaatteet, riskilähtöisyys, riskienhallinta (12.6.2017)

Esitykset

Muita työpajoissa kerrottuja linkkejä