FI EN

Julkisen talouden kuukausitiedot ja

vastuiden raportointi

Valtiovarainministeriö julkaisee kuukausitietoja Suomen julkisyhteisöjen alasektoreista, joita neuvoston direktiivi 2011/85/EU jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiä koskevista vaatimuksista edellyttää. Sivuilla julkaistaan kuukausitietoja valtion, työeläkelaitosten ja muiden sosiaaliturvarahastojen kokonaistuloista, kokonaismenoista ja jäämästä. Lisäksi sivuilla julkaistaan tietoja julkisyhteisöjen vastuista, joita neuvoston direktiivi 2011/85/EU edellyttää.

Yhteystiedot

Uusimmat