FI EN

Julkisen talouden kuukausitiedot ja

vastuiden raportointi

Valtiovarainministeriö julkaisee kuukausitietoja Suomen julkisyhteisöjen alasektoreista, joita neuvoston direktiivi 2011/85/EU jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiä koskevista vaatimuksista edellyttää. Vuoden 2017 alusta lähtien Tilastokeskus laatii kuukausitiedot Valtiovarainministeriölle. Sivuilla julkaistaan kuukausitietoja valtion, työeläkelaitosten ja muiden sosiaaliturvarahastojen kokonaistuloista, kokonaismenoista ja rahoitusasemasta. Lisäksi sivuilla julkaistaan tietoja julkisyhteisöjen ehdollisista vastuista, joita neuvoston direktiivi 2011/85/EU edellyttää.

 

Yhteystiedot

Arvi Suvanto, finanssineuvos
VM, kansantalousosasto, julkisen talouden ennusteryhmä
puh. 02955 30149
arvi.suvanto@vm.fi

Mira Lehmuskoski, yliaktuaari
Tilastokeskus
rahoitus.tilinpito@stat.fi