FI SV

Tieto- ja kyberturvallisuuden kehittäminen

Julkisen hallinnon ICT-osastossa selvitetään tietoturvallisuussäännösten nykytilaa ja tavoitetilaa. Työn tavoitteena on kevääseen 2017 mennessä:

  • kuvata tietoturvallisuuden ja tietoturvallisuusasetuksen soveltamisen nykytila valtionhallinnossa,
  • kuvata tietoturvallisuusasetuksen soveltamisen nykytilan haasteet ja kehittämistarpeet julkisessa hallinnossa siten että se palvelee kokonaisturvallisuutta ja koko yhteiskuntaa,
  • kuvata vertailu tietoturvallisuutta koskeviin säännöksiin verrokkimaissa EU:ssa,
  • hankkia tavoitetilan pohjaksi tietoturvatutkimustietoa Suomesta,
  • kuvata tietoturvallisuussäännösten kehittämisen tavoitetila ja muutostarpeet Suomessa mukaan lukien suhde kybertoimintaympäristön turvallisuuteen ja
  • kuvata tavoitetilan taloudellinen vaikuttavuus.

Työn tueksi on perustettu laaja ohjausryhmä, jossa on jäseniä ministeriöistä ja virastoista, Turvallisuuskomitean sihteeristöstä, Eduskunnasta, Elinkeinoelämän keskusliitosta, Espoon kaupungilta, Huoltovarmuuskeskuksesta, Kuntaliitosta, KELAsta ja Suomen Pankista. Työhön liittyen järjestetään kuulemistilaisuuksia ja haastatteluja tutkimuksen, hallinnon ja yritysmaailman keskeisille sidosryhmille sekä toteutetaan kaikille avoin verkkokysely.

Lisätietoa tietoturvasäädösten päivittämisen valmistelusta:

Turvallisuuspäällikkö Tuija Kuusisto, tuija.kuusisto(at)vm.fi

Asiantuntija Saana Seppänen, saana.seppanen(at)vm.fi

Lisätietoa

Valtioneuvoston asetus tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa (681/2010)

Yhteystiedot

Yksikön päällikkö
Aku Hilve
puh. 02955 30088
etunimi.sukunimi@vm.fi