FI SV

Tieto- ja kyberturvallisuuden kehittäminen

Julkisen hallinnon ICT-osastossa selvitetään tietoturvallisuussäännösten nykytilaa ja tavoitetilaa. Työn tavoitteena on kevääseen 2017 mennessä:

  • kuvata tietoturvallisuuden ja tietoturvallisuusasetuksen soveltamisen nykytila valtionhallinnossa,
  • kuvata tietoturvallisuusasetuksen soveltamisen nykytilan haasteet ja kehittämistarpeet julkisessa hallinnossa siten että se palvelee kokonaisturvallisuutta ja koko yhteiskuntaa,
  • kuvata vertailu tietoturvallisuutta koskeviin säännöksiin verrokkimaissa EU:ssa,
  • hankkia tavoitetilan pohjaksi tietoturvatutkimustietoa Suomesta,
  • kuvata tietoturvallisuussäännösten kehittämisen tavoitetila ja muutostarpeet Suomessa mukaan lukien suhde kybertoimintaympäristön turvallisuuteen ja
  • kuvata tavoitetilan taloudellinen vaikuttavuus.

Työn tueksi on perustettu laaja ohjausryhmä, jossa on jäseniä ministeriöistä ja virastoista, Turvallisuuskomitean sihteeristöstä, Eduskunnasta, Elinkeinoelämän keskusliitosta, Espoon kaupungilta, Huoltovarmuuskeskuksesta, Kuntaliitosta, KELAsta ja Suomen Pankista. Työhön liittyen järjestetään kuulemistilaisuuksia ja haastatteluja tutkimuksen, hallinnon ja yritysmaailman keskeisille sidosryhmille sekä toteutetaan kaikille avoin verkkokysely.

Lisätietoa tietoturvasäädösten päivittämisen valmistelusta:

Turvallisuuspäällikkö Tuija Kuusisto, tuija.kuusisto(at)vm.fi

Asiantuntija Saana Seppänen, saana.seppanen(at)vm.fi

Lisätietoa

VAHTIn tekninen jaosto

Valtioneuvoston periaatepäätös (VAHTI 7/2009)

Valtioneuvoston asetus tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa (681/2010)

Valtion ympärivuorokautisen tietoturvatoiminnan kehittämishanke (SecICT-hanke)

Meneillään olevat kyselyt

Kuntien vuoden 2015 tieto- ja kyberturvallisuutta koskeva kysely - Vastausaika päättyy 31.8.2015 klo 15.

Kysely etukäteisvalmistautumista varten 

Yhteystiedot

Yksikön päällikkö
Aku Hilve
puh. 02955 30088
etunimi.sukunimi@vm.fi

Valtion ympärivuorokautisen tietoturvatoiminnan kehittämishanke (SecICT-hanke)

Erityisasiantuntija
Kirsi Janhunen
puh. 02955 30192
etunimi.sukunimi@vm.fi