Keskushallinnon uudistaminen

Hallituksen reformeihin kuuluvan keskushallinnon uudistuksen tavoitteena on parantaa olennaisesti valtioneuvoston ja hallinnon toimintatapoja. Näin vahvistetaan ja varmistetaan kulloinkin tavoiteltavien muutosten toimeenpanokykyä. Keskushallinnon uudistus kokoaa hallituksen reformeissa ja kärkihankkeissa tehtävää kehittämistyötä valtioneuvoston ja valtionhallinnon yleiseksi toimintatapamuutokseksi.

Keskushallinnon uudistus toteutetaan kahdessa vaiheessa

Ensimmäisessä vaiheessa (17.11.2016 - 30.4.2017) tehdään muutosagenda eri kärkihankkeissa ja reformeissa saavutettujen tulosten ja valtiovarainministeriössä käynnissä olevien muiden hallinnon kehittämishankkeiden pohjalta. Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti johtaa uudistusta ja toimii valmistelutiimin puheenjohtajana. Varapuheenjohtajina toimivat hallinto- ja kehitysjohtaja Helena Tarkka ja ylijohtaja Päivi Laajala. Puheenjohtajan työtä tukevat valtiovarainministeriön virkamiehistä koostuvat valmistelutiimi ja viestintätiimi.

Uudistuksen toisessa vaiheessa (1.5.2017 - 15.4.2019) perustetaan valtioneuvoston yhteinen projektiryhmä valmisteluryhmineen. Toisessa vaiheessa on tarkoitus toteuttaa valtion keskushallinnon uudistamiseksi tarvittavat yhteistä johtamista ja uudenlaisia toimintatapoja koskevat kehittämistoimet ja rakenteelliset ratkaisut.

Keskushallinnon uudistuksen tavoitteena on kehittää:

  • Yhtenäistä valtioneuvostoa erityisesti toimintatapoja uudistamalla
  • Johtamisen rakenteita ja käytäntöjä siten, että saadaan aikaan muutoksia valtionhallinnossa ja digitalisoinnin hyödyntämisessä
  • Digitalisoinnin onnistumisen edellyttämää strategista johtamista ja ottaa käyttöön yhteiset menettelytavat
  • Valtion virastojen ja laitosten toimintatapoja siten, että valtionhallinto muodostaa yhdessä muun julkisen hallinnon kanssa yhtenäisen digitaalisen palvelualustan
  • Valtionhallinnon organisaatiorakenteita koskevia yhteisiä periaatteita ja sovittaa yhteen organisaatiorakenteita koskevia uudistuksia.

Hallituksen reformeihin kuuluva keskushallinnon uudistus kokoaa yhteen erityisesti sote- ja maakuntauudistuksessa sekä digitalisaation ja johtamisen kärkihankkeissa tehtyä toimintatapojen uudistus- ja kehittämistyötä yleiseksi toimintatapamuutokseksi.

Lisätietoa:
Toimenpiteet keskushallinnon uudistamisen käynnistämiseksi (esitys 5.12.)
Asettamispäätös
Keskushallinnon uudistus painottuu digitalisaatioon ja toimintatapojen kehittämiseen (tiedote 18.11.)
Keskushallinnon uudistuksen esiselvitys

Yhteystiedot:

Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti, STM ja VM, puh. 02951 63012
Neuvotteleva virkamies Timo Moilanen, puh. 02955 30455, timo.moilanen(at)vm.fi
Erityisasiantuntija Paakkolanvaara Hanna-Maria, puh. 02955 30240, hanna-maria.paakkolanvaara(at)vm.fi