Keskushallinnon uudistus tähtää pysyvään muutokseen toimintatapoja kehittämällä

Hallituksen reformeihin kuuluvan keskushallinnon uudistuksessa on kyse poikkihallinnollisesta toiminnallisesta uudistuksesta. Uudistus varmistaa ja vie eteenpäin muissa reformeissa, erityisesti sote- ja maakuntauudistuksessa, sekä julkisten palveluiden digitalisoinnin ja  johtamisen kärkihankkeissa tehtyä työtä pysyviksi muutoksiksi. Myös sähköisen asioinnin ensisijaisuus ja asiakaskeskeinen lähestymistapa ovat keskeisiä tavoitteita.

Kokonaisuus edellyttää määrätietoista hallinnonalojen rajat ylittävää johtamista sekä johtamisen kehittämistä, joka yhdistää tehtyä uudistustyötä toimintatapojen, digitalisaation ja johtamisen muutosten näkökulmasta sekä kehittää valtionhallinnon yhteisiä toimintatapoja ja johtamista.

  1. Yhtenäisen valtioneuvoston kehittäminen erityisesti toimintatapoja uudistamalla.
  2. Valtionhallinnon muutosten aikaansaannin ja digitalisoinnin hyödyntämisen kyvykkyyden parantaminen kehittämällä johtamisen rakenteita ja käytäntöjä
  3. Digitalisoinnin onnistumisen edellyttämän strategisen johtamisen ja johtajien johtamisen kehittäminen ja yhteisten menettelyiden käyttöönotto
  4. Valtion virastojen ja laitosten toimintatapojen kehittäminen siten, että valtionhallinto muodostaa yhdessä muun julkisen hallinnon kanssa yhtenäisen digitaalisen palvelualustan.
  5. Valtionhallinnon organisaatiorakenteita koskevien yhteisten periaatteiden kehittäminen ja valtionhallinnon organisaatiorakenteita koskevien uudistusten yhteensovittaminen

Keskushallinnon muutosohjelma keskittyy hallitusohjelman toteuttamisen kannalta strategisesti tärkeisiin asiakokonaisuuksiin. Kärjiksi on kevään aikana valittu:

  • Digitalisaation ohjausmallin toimeenpano
  • Uuden valtion lupa- ja valvontavirasto – uudenlaisen virastomallin toimeenpano
  • Maakuntien ohjaukseen liittyvät poikkihallinnolliset toimet
  • Valtioneuvoston kehittämistyöryhmän esitysten toimeenpano

Keskushallinnon uudistuksen muutosohjelmaa johtaa alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti, joka toimii myös valmistelutiimin puheenjohtajana. Varapuheenjohtajana toimii hallinto- ja kehitysjohtaja Helena Tarkka.

Tutustu tarkemmin:


Keskushallinnon uudistuksen aiemmat vaiheet:

Keskushallinnon virastorakenneselvitys 2014


Lisätietoja: 

Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti, STM ja VM, puh. 02951 63012
Neuvotteleva virkamies Timo Moilanen, puh. 02955 30455, timo.moilanen(at)vm.fi
Erityisasiantuntija Hanna-Maria Paakkolanvaara  puh. 02955 30240, hanna-maria.paakkolanvaara(at)vm.fi