Keskushallinnon uudistushanke (KEHU)

Keskushallinnon uudistamiskokonaisuuden keskeinen tavoite oli tukea hallituksen strategisen näkemyksen toimeenpanoa ja vaikuttavuutta julkisessa hallinnossa ja yhteiskunnassa. Valtiovarainministeriö vastasi keskushallinnon uudistushankkeen kokonaisuudesta ja sen valmisteluvastuulla olivat seuraavat osa-alueet:

Ministeriöiden hallinto- ja palvelutoimintoja hoitavan valtioneuvoston hallintoyksikön (VNHY) perustaminen oli valtioneuvoston kanslian valmisteluvastuulla ja se aloitti toimintansa 1. maaliskuuta 2015.

Yhteistyössä toimiva hallinto -esite
KEHU, VaTu ja JulkICT-strategia - hankkeiden yhtymäkohdat, työn koordinointi ja ohjaus
Hankkeen asettamispäätös
Valtioneuvoston yhteisten hallinto- ja palvelutoimintojen muodostaminen