Johdanto - Arviointivaihe

Uuden kunnan toiminnan alkamisen jälkeen alkaa arviointivaihe, jonka aikana varmistetaan myönteisten vaikutusten toteutuminen ja estetään jo selvitysvaiheessa arvioitujen riskien toteutuminen sekä toisaalta sopeudutaan muutokseen. Arviointia ja seurantaa kannattaa toteuttaa jo ennen yhdistymistä, vaikka tähänastisissa kuntaliitoksissa se on ollut vielä harvinaista.

Uusi kunta noudattaa yhdistymissopimusta kolmen vuoden ajan yhdistymisen voimaantulosta, jollei ole sovittu lyhyemmästä ajasta tai sopimusmääräyksen noudattaminen tule aikaisemmin mahdottomaksi. (KuntarakenneL 9 §.) Kolmen ensimmäisen vuoden aikana uudelle kunnalle maksetaan myös yhdistymisavustusta, jonka käytöstä yhdistyneen kunnan tulee toimittaa ministeriölle tilintarkastajan lausuman sisältävä selvitys (KuntarakenneL 42 a §).

Tutkimustietoa

Kuntaliitokset suurennuslasin alla - Havaintoja ja päätelmiä 2000-luvun  kuntaliitosdokumenteista (Suomen Kuntaliiton julkaisu)

Opittavaa kuntaliitosprosesseista (Suomen Kuntaliiton verkkojulkaisu)