Kuntaliitosselvityksen eteneminen

Kuntaliitosselvityksen etenemisen vaiheet ja sisällöt pääpiirteissään - esimerkkikuva
Kuntaliitosselvityksen eteneminen