Kuntarakenne

Yhdistymissopimusta on noudatettava kuntien valtuustojen hyväksyttyä sopimuksen. Yhdistyvän kunnan viranomainen ei saa yhdistymispäätöksen jälkeen päättää asioista, joilla olisi merkittäviä uutta kuntaa sitovia vaikutuksia tai jotka ovat yhdistymissopimuksen tarkoituksen vastaista. (KuntarakenneL 31 §)

Yhdistymishallitus (Kuntarakennelaki 10 §)

Yhdistyvien kuntien valtuustot valitsevat yhdistymishallituksen yhdistymissopimuksessa sovitulla tavalla. Yhdistymishallitus vastaa yhdistymissopimuksen toimeenpanosta ja huolehtii uuden kunnan toiminnan ja hallinnon järjestämisen valmistelusta. Yhdistymishallituksen toimikausi alkaa, kun yhdistyvien kuntien valtuustot ovat kuntien yhdistymisesitystä koskevan päätöksen jälkeen valinneet yhdistymishallituksen jäsenet ja varajäsenet.. Yhdistymishallituksen toimikausi päättyy, kun uuden kunnan kunnanhallitus on valittu.

Kuntien tulee määrittää yhdistymishallituksen jäsenten määrät sekä paikkojen jakautuminen kuntien sekä valtuustoryhmien kesken. Tämän lisäksi määritetään yhdistymishallituksen toimivalta ja yhteistyö yhdistyvien kuntien viranomaisten kanssa.

Usein yhdistyvien kuntien johdosta muodostuva työryhmä toimii yhdistymishallituksen valmistelevana elimenä. Samalla voidaan nimetä erikseen muutosjohtaja, jonka tehtävänä on yhdistymisprosessin ja uuden kunnan valmistelu. Tämän lisäksi voidaan perustaa toimialakohtaisia työryhmiä, jotka keskittyvät muutosprosessiin talouden, henkilöstön, tietohallinnon, tukitoimintojen tai tiettyjen palveluiden näkökulmista.

Kuntarakennelaki muutoksen toteuttamisvaiheessa

  • Vaalien toimittaminen ja uuden kunnan hallinnon järjestäminen (luku 6)

  • Kuntajaon muutoksen erinäiset vaikutukset (luku 7)

  • Omaisuuden siirtyminen ja taloudellinen selvitys (luku 8)