Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelma


kuntatieto-ohjelma
Hankenumero

VM078:00/2012

Asettaja

Valtiovarainministeriö
Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto

Hankkeen tila

Käynnissä

Toimikausi/aikataulu

Wed Sep 05 00:00:01 EEST 2012 - Sun Jun 30 00:00:01 EEST 2019

Yhteyshenkilö

Oikarinen Tommi, neuvotteleva virkamies, p. 02955 30146, etunimi.sukunimi@vm.fi

Organisointitapa

Muu

Tehtävä

Kehittämis- ja uudistushanke

Tehtäväkuvaus

Johtoryhmän tehtävät ovat seuraavat:
- ohjata ohjelman toteutusta,
- määritellä ohjelman tavoitetila ja tarkentaa tavoitetilaa osaprojektien tulosten perusteella,
- käynnistää ohjelman toteuttamiseksi tarvittavat projektit ja tehtäväkokonaisuudet tietojen standardoimiseksi, tilastoinnin ja tietopalvelujen kehittämiseksi sekä tavoitetilan käyttöönotoksi kunnissa
- koordinoida koko ohjelman toteutusta sekä
- hyväksyä ohjelman tulokset.

Muutospäätös tehty 1.2.2016, kts. tarkemmin Asiakirjat-välilehti.

Tavoitteet

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman johtoryhmän työn tavoitteena on ohjata monivuotista kehittämisohjelmaa ja huolehtia siitä, että ohjelma toteutuu ja lopputulokset saavutetaan.

Kehittämisohjelman toteuttamisella tavoitellaan kuntien taloutta ja toimintaa kuvaavien tietojen tuotannon, jalostuksen ja jakelun tuottavuuden parantumista niihin käytetyn työajan säästymisenä.

Ohjelman avulla tavoiteltavat rahamääräisten hyötyjen saajia ovat pääasiassa Tilastokeskus, kunnat ja kuntakuntayhtymät. Ohjelmakauden aikana syntyväksi työajansäästöksi on ohjelman valmisteluvaiheessa arvioitu Tilastokeskuksen osalle 150 000 euroa, kuntien työajansäästöksi kuntatilastoinnin raportoinnin osalle 1,37 milj. euroa sekä työajansäästöksi kunnan tietohuollon tarvitseman tiedon tuottamisen osalle 16,5 milj. euroa.

Tausta

Valtiovarainministeriön asettama kuntatilastoinnin kehittämistä valmisteleva ohjausryhmä, jonka tehtävänä oli ohjata kuntatilastoinnin kehittämistyötä ja tehdä suunnitelma kuntatilastoinnin kehittämiseksi ja organisoimiseksi sekä tehdä täytäntöönpanosuunnitelma aikatauluineen ja resursseineen kuntatilastoinnin kehittämiseksi, teki ehdotuksen kuntien talous- ja toimintatietojen tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelmaksi.

Ohjausryhmä ehdotti usean vuoden kestävää kehittämisohjelmaa. Kehittämisohjelma on kokonaisuutena tämän asettamispäätöksen liitteenä.

Kehittämisohjelman tavoitteeksi ohjausryhmä asetti kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatiedon tuottamisen nopeuttamisen kuuteen kuukauteen, tietojen parantamisen sekä tiedon laadun ja vertailukelpoisuuden parantamisen ja varmistamisen.

Kustannukset ja rahoitus

Johtoryhmän kokouskustannukset maksetaan valtiovarainministeriön toimintamenoista momentilta 280101.Tilastokeskukselle kuntatilastoinnin kehittämiseen on tälle vuodelle myönnetty 200 000 euroa. Kehyskauden vuosille 2013 - 2016 kuntatilastoinnin kehittämiseen on varattu yhteensä 2,0 miljoonaa euroa eli 500 000 euroa vuotta kohden.

Tehtävän määräaikaisuus / pysyvyys

Määräaikainen tehtävä

Organisointikuvaus

Ohjelman vastuutahona toimii valtiovarainministeriö.

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman projektiryhmä asetettu 19.6.2013, kts. tarkemmin Asiakirjat-välilehdeltä; projektiryhmän uudelleen asettaminen 16.5.2016, kts. Asiakirjat-välilehdeltä muutospäätös.

Johtoryhmä voi tarvittaessa kuulla ja nimetä muita asiantuntijoita. Ohjelman kehittämiskokonaisuus organisoidaan omiksi projekteiksi ja tehtäväkokonaisuuksiksi. Johtoryhmä asettaa projektit ja tehtäväkokonaisuudet niiden käynnistämisen yhteydessä.

Ohjelmalle nimetään ohjelmajohtaja ja projektipäällikkö, jotka suunnittelevat ja toteuttavat johtoryhmän päätettäväksi tulevat asiat. Projektipäällikkö toimii samalla johtoryhmän sihteerinä.

Valtioneuvoston asettama hanke

Ei

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan

Ei

Hankkeen suhde talousarvioon

Ei

Hankkeen suhde Suomen lainsäädäntöön

Ei

Hankkeen suhde EU:n lainsäädäntöön

Ei

HE:n kiireellisyys

Ei

Aihealueet

Viestintä. Tietoverkot. Tietotekniikka

Asiasanat

Hallinnon kehittäminen, Kunnallishallinto, Kunnallistalous, Kunnat, Tilastointi

Asettamispäätöksen allekirjoittajat

Henna Virkkunen

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Ahopelto Maire sosiaali- ja terveysjohtaja Kainuun maakunta -kuntayhtymä Henkilökohtainen varajäsen
Rentola Pasi kouluneuvos Opetushallitus Henkilökohtainen varajäsen
Vihavainen Hilkka tilastotuotannon ylijohtaja Tilastokeskus Henkilökohtainen varajäsen
Mikkelä Heli tietopalvelujohtaja Tilastokeskus Henkilökohtainen varajäsen
Aronen Kauko kaupunkitutkimuspäällikkö Suomen Kuntaliitto Henkilökohtainen varajäsen
Männikkö Jukka taloussuunnittelupäällikkö Tampereen kaupunki Henkilökohtainen varajäsen
Salopelto Sari taloussuunnittelupäällikkö Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Henkilökohtainen varajäsen
Volk Raija johtaja sosiaali- ja terveysministeriö Henkilökohtainen varajäsen
Rentola Pasi kouluneuvos Opetushallitus Henkilökohtainen varajäsen
Markkanen Antti ylitarkastaja opetusministeriö Henkilökohtainen varajäsen
Savioja Hannele neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö Henkilökohtainen varajäsen
Knape Nina yksikön päällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Henkilökohtainen varajäsen
Oravainen Timo ylitarkastaja opetus- ja kulttuuriministeriö Henkilökohtainen varajäsen
Hilke Katariina paikkatietokoordinaattori Turun kaupunki Henkilökohtainen varajäsen
Jaakola Ari tilasto- ja tietopalvelupäällikkö Helsingin kaupunki Henkilökohtainen varajäsen
Mäntylä Jyri vs. kaupunginsihteeri Ikaalisten kaupunki Henkilökohtainen varajäsen
Seppänen Olli projektipäällikkö Tilastokeskus Henkilökohtainen varajäsen
Harala Riitta tilastojohtaja Tilastokeskus Henkilökohtainen varajäsen
Mehtonen Mikko erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto Henkilökohtainen varajäsen
Hannelius Riikka controller Tampereen kaupunki Henkilökohtainen varajäsen
Hänninen Heli asiakaspalvelupäällikkö Mikkelin kaupunki Henkilökohtainen varajäsen
Lukander Maisa laatupäällikkö Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Henkilökohtainen varajäsen
Volk Raija johtaja sosiaali- ja terveysministeriö Henkilökohtainen varajäsen
Kauppinen Sari neuvotteleva virkamies sosiaali- ja terveysministeriö Henkilökohtainen varajäsen
Vertanen Ville tilastojohtaja Tilastokeskus Henkilökohtainen varajäsen
Sahlberg Matti tilastotutkija Suomen Kuntaliitto Henkilökohtainen varajäsen
Markkanen Antti kouluneuvos Opetushallitus Henkilökohtainen varajäsen
Knape Nina kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Henkilökohtainen varajäsen
Hilke Katariina paikkatietokoordinaattori Turun kaupunki Henkilökohtainen varajäsen
Wistuba Valia kehittämispäällikkö Espoon kaupunki Henkilökohtainen varajäsen
Cantell Timo johtaja Helsingin kaupunki Henkilökohtainen varajäsen
Lukander Maisa laatupäällikkö Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Henkilökohtainen varajäsen
Laitinen Jari taloussuunnittelupäällikkö Mikkelin kaupunki Henkilökohtainen varajäsen
Mäntylä Jyri kaupunginsihteeri Ikaalisten kaupunki Henkilökohtainen varajäsen
Lindqvist Anu taloussuunnittelija Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri Henkilökohtainen varajäsen
Tolonen-Manninen Eija talousjohtaja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Henkilökohtainen varajäsen
Laisi Pauliina controller Tampereen kaupunki Henkilökohtainen varajäsen
Klemetti Pauliina controller Tampereen kaupunki Henkilökohtainen varajäsen
Lehtomaa Riitta erityisasiantuntija opetus- ja kulttuuriministeriö Henkilökohtainen varajäsen
Knape Nina kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL Henkilökohtainen varajäsen
Klemetti Pauliina controller Tampereen kaupunki Henkilökohtainen varajäsen
Lumme Kristiina laskentasuunnittelija Tampereen kaupunki Henkilökohtainen varajäsen
Wollsten Piia erityisasiantuntija Espoon kaupunki Henkilökohtainen varajäsen
Hämäläinen Tuula erikoisasiantuntija Kunnan Taito Oy Henkilökohtainen varajäsen
Tolonen-Manninen Eija talousjohtaja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Henkilökohtainen varajäsen
Lappalainen Vesa neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö Henkilökohtainen varajäsen

Kehittämisohjelman projektipäällikkö

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Heikkinen Jani projektipäällikkö valtiovarainministeriö Jäsen

Kuntatieto-ohjelman kuntien toimipaikkarekisterin vaatimusmäärittelyn kuvaava asiantuntijatyöryhmä

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Heikkinen Jani projektipäällikkö valtiovarainministeriö Puheenjohtaja
Kallela Jari neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö Jäsen
Oikarinen Tommi neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö Jäsen
Mölläri Markku neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö Jäsen

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman johtoryhmä

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Tyrkkö Ari tilastojohtaja Tilastokeskus Jäsen
Valli Timo ICT-johtaja valtiovarainministeriö Puheenjohtaja
Heinonen Anneli kehittämispäällikkö Suomen Kuntaliitto Jäsen
Puskala Tarja laskentapäällikkö Tampereen kaupunki Jäsen
Kerola Olli apulaisosastopäällikkö sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Karjalainen Anna-Maija ICT-johtaja valtiovarainministeriö Puheenjohtaja
Laajala Päivi osastopäällikkö, ylijohtaja valtiovarainministeriö Jäsen
Korhonen Kari erikoissuunnittelija opetus- ja kulttuuriministeriö Jäsen
Tiihonen Raakel johtaja Opetushallitus Jäsen
Hämäläinen Päivi osastojohtaja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Jäsen
Lemmetyinen Kimmo suunnittelija Turun kaupunki Jäsen
Manninen Asta johtaja Helsingin kaupunki Jäsen
Mäkelä Kalle vt. kaupunginjohtaja Ikaalisten kaupunki Jäsen
Klemola Katja projektipäällikkö Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Jäsen
Yliniemi Kalevi hallintojohtaja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Jäsen
Storgårds Leena tilastojohtaja Tilastokeskus Jäsen
Mikkelä Heli tietopalvelujohtaja Tilastokeskus Jäsen
Aronen Kauko kaupunkitutkimuspäällikkö Suomen Kuntaliitto Jäsen
Männikkö Jukka talousjohtaja Tampereen kaupunki Jäsen
Ropponen Juha ohjelmajohtaja Mikkelin kaupunki Jäsen
Rotonen Mikko vt. tietohallintojohtaja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Jäsen
Korhonen Maritta kehittämispäällikkö sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Heikkinen Jani projektipäällikkö valtiovarainministeriö Sihteeri
Oikarinen Tommi neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö Asiantuntija
Seppänen Olli tilastopäällikkö Tilastokeskus Asiantuntija

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman projektiryhmä

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Salopelto Sari taloussuunnittelupäällikkö Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Asiantuntija
Heikkinen Jani projektipäällikkö valtiovarainministeriö Puheenjohtaja
Oravainen Timo ylitarkastaja opetus- ja kulttuuriministeriö Jäsen
Knape Nina kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Jäsen
Seppänen Olli projektipäällikkö Tilastokeskus Jäsen
Mehtonen Mikko erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto Jäsen
Ruotsalainen Kaija tilastopäällikkö Tilastokeskus Jäsen
Mikkola Valtteri controller Turun kaupunki Asiantuntija
Jaakola Ari tilasto- ja tietopalvelupäällikkö Helsingin kaupunki Asiantuntija
Lehtomaa Riitta ylitarkastaja opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntija
Moliis Jani kehitysjohtaja Kuntien Tiera Oy Asiantuntija
Ovaska Niina controller Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri Asiantuntija
Heikkinen Jani projektipäällikkö valtiovarainministeriö Puheenjohtaja
Ertola Timo finanssisihteeri opetus- ja kulttuuriministeriö Jäsen
Väisänen Antti ylitarkastaja sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Huotari Niina erityisasiantuntija valtiovarainministeriö Jäsen
Salokaarto Hanna erityisasiantuntija Opetushallitus Jäsen
Virtanen Ari erikoissuunnittelija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL Jäsen
Sahlberg Matti tilastotutkija Suomen Kuntaliitto Jäsen
Laisi Pauliina controller Tampereen kaupunki Jäsen
Klemetti Pauliina controller Tampereen kaupunki Jäsen
Sannola Päivi kehittämispäällikkö Turun kaupunki Jäsen
Vartiainen Anssi tutkija Helsingin kaupunki Jäsen
Wistuba Valia kehittämispäällikkö Espoon kaupunki Jäsen
Laitinen Jari taloussuunnittelupäällikkö Mikkelin kaupunki Jäsen
Lindqvist Anu taloussuunnittelija Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Jäsen
Ahopelto Maire johtaja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Jäsen
Mäkitalo Merja konsernitalouspäällikkö Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Jäsen

Kuntien taloustietojen tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman tuki- ja seurantaryhmä

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Korhonen Maritta kehittämispäällikkö sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Heino Jussi tilastojohtaja Tilastokeskus Jäsen
Aronen Kauko kaupunkitutkimuspäällikkö Suomen Kuntaliitto Jäsen
Nokkanen Erja tietohallintojohtaja Opetushallitus Jäsen
Hämäläinen Päivi asiantuntija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Jäsen
Männikkö Jukka talousjohtaja Tampereen kaupunki Jäsen
Lemmetyinen Kimmo suunnittelija Turun kaupunki Jäsen
Skyttä Samuli pääsuunnittelija Espoon kaupunki Jäsen
Jaakola Ari tietopalvelupäällikkö Helsingin kaupunki Jäsen
Rotonen Mikko it-kehitysjohtaja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Jäsen
Siira Heikki talousjohtaja Mikkelin kaupunki Jäsen
Mäkelä Kalle kaupunginjohtaja Ikaalisten kaupunki Jäsen
Ovaska Niina controller Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri Jäsen
Heikkinen Pirkko talouspäällikkö Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Jäsen
Heikkinen Jani projektipäällikkö valtiovarainministeriö Sihteeri
Luukkonen Kristiina tietohallintoneuvos valtiovarainministeriö Puheenjohtaja
Pitkäniemi Jani finanssisihteeri valtiovarainministeriö Jäsen
Mäki Tuomo finanssineuvos valtiovarainministeriö Jäsen
Rentola Pasi taloussuunnittelupäällikkö opetus- ja kulttuuriministeriö Jäsen
Lisätiedot

Viite: VM/718/00.01.00.01/2015 Kuntatieto-ohjelman kuntien toimipaikkarekisterin vaatimusmäärittelyn kuvaava asiantuntijatyöryhmä

Arkisto luovutettu

Ei

Arkisto luovutettu kansallisarkistoon

Ei

75 asiakirjaa


 1. Tampereen kaupungin jäsenmuutokset Kuntatieto-ohjelman tuki- ja seurantaryhmään sekä projektiryhmään

  Wed Aug 17 00:00:01 EEST 2016  Tampereen kaupunki
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 2. Kuntien talous- ja toimintatietojen tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman projektin asettaminen

  Mon May 16 00:00:01 EEST 2016  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18661/256191/PAATOS_20160823102054_256191.pdf


 3. Mikkelin kaupungin edustajien nimeäminen kuntien taloustiedon, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman projektiryhmään

  Thu May 12 00:00:01 EEST 2016  Mikkelin kaupunki
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18661/252828/KIRJE_20160512111501_252828.PDF


 4. Helsingin kaupungin edustajien nimeäminen kuntien taloustiedon tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman projektiryhmään

  Thu Apr 28 00:00:01 EEST 2016  Helsingin kaupunki
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18661/252465/KIRJE_20160428101502_252465.PDF


 5. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin edustajien nimeäminen kuntien taloustiedon tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman projektiryhmään

  Thu Apr 28 00:00:01 EEST 2016  Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18661/252525/KIRJE_20160429121502_252525.PDF


 6. Tampereen kaupungin edustajien nimeäminen kuntien taloustiedon tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman projektiryhmään

  Wed Apr 27 00:00:01 EEST 2016  Tampereen kaupunki
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18661/252464/KIRJE_20160428101502_252464.PDF


 7. Opetus- ja kulttuuriministeriön edustajien nimeäminen kuntien taloustiedon tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman projektiryhmään

  Wed Apr 27 00:00:01 EEST 2016  Opetus- ja kulttuuriministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18661/252496/KIRJE_20160429061503_252496.PDF


 8. Opetushallituksen edustajien nimeäminen kuntien taloustiedon tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman projektiryhmään

  Mon Apr 25 00:00:01 EEST 2016  Opetushallitus
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18661/252355/KIRJE_20160426051502_252355.PDF


 9. Suomen Kuntaliitto ry:n edustajien nimeäminen kuntien taloustiedon tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman projektiryhmään

  Fri Apr 22 00:00:01 EEST 2016  Suomen Kuntaliitto ry
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18661/252298/KIRJE_20160422081500_252298.PDF


 10. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän edustajan nimeäminen kuntien taloustiedon tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman projektiryhmään

  Thu Apr 21 00:00:01 EEST 2016  Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sairaanhoitopiiri)
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18661/252257/KIRJE_20160421091506_252257.PDF


 11. Turun kaupungin edustajan nimeäminen kuntien taloustiedon tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman projektiryhmään

  Wed Apr 20 00:00:01 EEST 2016  Turun kaupunki
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18661/252231/KIRJE_20160420121502_252231.PDF


 12. Sosiaali- ja terveysministeriön edustajan nimeäminen kuntien taloustiedon tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman projektiryhmään

  Tue Apr 19 00:00:01 EEST 2016  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18661/252256/KIRJE_20160421091504_252256.PDF


 13. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen edustajien nimeäminen kuntien taloustiedon tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman projektiryhmään

  Tue Apr 19 00:00:01 EEST 2016  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18661/252304/KIRJE_20160422111501_252304.PDF


 14. Tilastokeskuksen vastaus koskien nimeämispyyntöä kuntien taloustiedon tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman projektiryhmään

  Thu Apr 14 00:00:01 EEST 2016  Tilastokeskus
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18661/252027/KIRJE_20160415071501_252027.PDF


 15. Etelä-Karjalan sosiaali -ja terveyspiirin edustajien nimeäminen kuntien taloustiedon tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman projektiryhmään

  Tue Apr 12 00:00:01 EEST 2016  Etelä-Karjalan sosiaali -ja terveyspiiri (Eksote)
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18661/252221/KIRJE_20160420091501_252221.PDF


 16. Espoon kaupungin edustajien nimeäminen kuntien taloustiedon tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman projektiryhmään

  Fri Apr 01 00:00:01 EEST 2016  Espoon kaupunki
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18661/251936/KIRJE_20160413081500_251936.PDF


 17. Jäsenesityspyyntö Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman (Kuntatieto-ohjelma) projektiryhmään

  Thu Mar 31 00:00:01 EEST 2016  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18661/251934/KIRJE_20160413081459_251934.PDF


 18. Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman (Kuntatieto-ohjelma) muutospäätös

  Mon Feb 01 00:00:01 EET 2016  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18661/251935/PAATOS_20160413081459_251935.PDF


 19. Ikaalisten kaupungin edustajien nimeäminen Kuntien taloustiedon tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman tuki- ja seurantaryhmään,

  Thu Jan 28 00:00:01 EET 2016  Ikaalisten kaupunki
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18661/248012/KIRJE_20160128121502_248012.PDF


 20. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen edustajien nimeäminen Kuntien taloustiedon tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman tuki- ja seurantaryhmään

  Thu Jan 28 00:00:01 EET 2016  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18661/248114/KIRJE_20160129121502_248114.PDF


 21. Helsingin kaupungin edustajien nimeäminen Kuntien taloustiedon tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman tuki- ja seurantaryhmään

  Wed Jan 27 00:00:01 EET 2016  Helsingin kaupunki
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18661/247963/KIRJE_20160128071502_247963.PDF


 22. Espoon kaupungin edustajien nimeäminen Kuntien taloustiedon tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman tuki- ja seurantaryhmään

  Wed Jan 27 00:00:01 EET 2016  Espoon kaupunki
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18661/247964/KIRJE_20160128071502_247964.PDF


 23. Opetus- ja kulttuuriministeriön edustajien nimeäminen Kuntien taloustiedon tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman tuki- ja seurantaryhmään

  Wed Jan 27 00:00:01 EET 2016  Opetus- ja kulttuuriministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18661/247965/KIRJE_20160128071502_247965.PDF


 24. Tampereen kaupungin edustajien nimeäminen Kuntien taloustiedon tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman tuki- ja seurantaryhmään

  Wed Jan 27 00:00:01 EET 2016  Tampereen kaupunki
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18661/248008/KIRJE_20160128121501_248008.PDF


 25. Sosiaali- ja terveysministeriön edustajien nimeäminen Kuntien taloustiedon tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman tuki- ja seurantaryhmään

  Wed Jan 27 00:00:01 EET 2016  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18661/248194/KIRJE_20160201081501_248194.PDF


 26. Suomen Kuntaliiton edustajien nimeäminen Kuntien taloustiedon tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman tuki- ja seurantaryhmään

  Tue Jan 26 00:00:01 EET 2016  Suomen Kuntaliitto ry
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18661/247913/KIRJE_20160127081501_247913.PDF


 27. Tilastokeskuksen edustajien nimeäminen Kuntien taloustiedon tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman tuki- ja seurantaryhmään

  Tue Jan 26 00:00:01 EET 2016  Tilastokeskus
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18661/247915/KIRJE_20160127081501_247915.PDF


 28. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksoten) edustajien nimeäminen Kuntien taloustiedon tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman tuki- ja seurantaryhmään

  Tue Jan 26 00:00:01 EET 2016  Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote)
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18661/247916/KIRJE_20160127081502_247916.PDF


 29. Mikkelin kaupungin edustajan nimeäminen Kuntien taloustiedon tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman tuki- ja seurantaryhmään

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Mikkelin kaupunki
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18661/247802/KIRJE_20160125101503_247802.PDF


 30. Opetushallituksen edustajien nimeäminen Kuntien taloustiedon tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman tuki- ja seurantaryhmään

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Opetushallitus
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18661/247837/KIRJE_20160125141503_247837.PDF


 31. Suomen Kuntaliiton jäsenmuutosesitys Kuntien taloustiedon tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman projektiryhmään

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Suomen Kuntaliitto ry
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18661/247829/KIRJE_20160125141500_247829.PDF


 32. Espoon kaupungin edustajan nimeäminen Kuntien taloustiedon tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman tuki- ja seurantaryhmään

  Thu Jan 21 00:00:01 EET 2016  Espoon kaupunki
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18661/247699/KIRJE_20160121131502_247699.PDF


 33. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin edustajien nimeäminen Kuntien taloustiedon tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman tuki- ja seurantaryhmään

  Thu Jan 21 00:00:01 EET 2016  Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18661/247783/KIRJE_20160125081503_247783.PDF


 34. Turun kaupungin edustajien nimeäminen Kuntien taloustiedon tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman tuki- ja seurantaryhmään

  Wed Jan 20 00:00:01 EET 2016  Turun kaupunki
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18661/247653/KIRJE_20160120131501_247653.PDF


 35. Päivitetty jäsenesityspyyntö kuntien taloustiedon tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman seuranataryhmään

  Fri Jan 15 00:00:01 EET 2016  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18661/247402/KIRJE_20160114121501_247402.pdf


 36. Opetushallituksen jäsenmuutosilmoitus Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelmaan

  Wed Apr 15 00:00:01 EEST 2015  Opetushallitus
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18661/238062/KIRJE_20150416061501_238062.HTML


 37. Kuntatieto-ohjelman kuntien toimipaikkarekisterin vaatimusmäärittelyn kuvaavan asiantuntijatyöryhmän asettaminen

  Wed Apr 01 00:00:01 EEST 2015  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18661/238178/ASETTAMISPAATOS_20150420061501_238178.PDF


 38. Sosiaali- ja terveysministeriön jäsenmuutosilmoitus Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman johtoryhmään

  Thu Feb 12 00:00:01 EET 2015  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 39. Espoon kaupungin jäsenten nimeäminen kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman johtoryhmään

  Mon Feb 09 00:00:01 EET 2015  Espoon kaupunki
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18661/235997/KIRJE_20150224081501_235997.PDF


 40. Espoon kaupungille; Nimeämispyyntö kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman johtoryhmään

  Wed Feb 04 00:00:01 EET 2015  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18661/235762/KIRJE_20150217141501_235762.PDF


 41. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen jäsenmuutosesitys Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman johtoryhmään

  Mon Feb 02 00:00:01 EET 2015  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18661/235151/KIRJE_20150202101501_235151.HTML


 42. Jäsenmuutokset (Eksote) Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman projektiryhmässä

  Tue Dec 09 00:00:01 EET 2014  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 43. Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman johtoryhmän jäsenmuutospäätös

  Fri May 09 00:00:01 EEST 2014  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18661/221311/PAATOS_20140522131500_221311.PDF


 44. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin edustajien nimeämispyyntö kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman johtoryhmään

  Mon Apr 14 00:00:01 EEST 2014  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18661/219547/KIRJE_20140415121500_219547.PDF


 45. Tilastokeskuksen uusien edustajien nimeäminen Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman johtoryhmään ja projektiryhmään

  Mon Jan 20 00:00:01 EET 2014  Tilastokeskus
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18661/213716/KIRJE_20140120071502_213716.TXT


 46. Mikkelin kaupungin edustajien nimeäminen Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman johtoryhmän

  Fri Dec 20 00:00:01 EET 2013  Mikkelin kaupunki
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18661/212901/KIRJE_20131220071502_212901.PDF


 47. Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman johtoryhmän laajentaminen; edustajien nimeämispyyntö

  Wed Nov 27 00:00:01 EET 2013  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18661/212900/KIRJE_20131220071502_212900.PDF


 48. Tilastokeskuksen uusien edustajien nimeäminen Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman johtoryhmään

  Mon Aug 26 00:00:01 EEST 2013  Tilastokeskus
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18661/208113/KIRJE_20130923141501_208113.TXT


 49. Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman projektiryhmän asettamispäätös

  Wed Jun 19 00:00:01 EEST 2013  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18661/203641/ASETTAMISPAATOS_20130624081502_203641.PDF


 50. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän jäsenen nimeäminen kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman projektiryhmään

  Tue Jun 18 00:00:01 EEST 2013  Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18661/203391/KIRJE_20130618131500_203391.pdf


 51. Suomen Kuntaliiton jäsenen nimeäminen kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman projektiryhmään

  Thu Jun 13 00:00:01 EEST 2013  Suomen Kuntaliitto
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18661/203139/KIRJE_20130613101502_203139.RTF


 52. Kuntien Tiera Oy:n jäsenen nimeäminen kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman projektiryhmään

  Thu Jun 13 00:00:01 EEST 2013  Kuntien Tiera Oy
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18661/203166/KIRJE_20130614071501_203166.HTM


 53. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen jäsenen nimeäminen kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman projektiryhmään

  Thu Jun 13 00:00:01 EEST 2013  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18661/203254/KIRJE_20130617061502_203254.PDF


 54. Sosiaali- ja terveysministeriön jäsenen nimeäminen kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman projektiryhmään

  Thu Jun 13 00:00:01 EEST 2013  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18661/203280/KIRJE_20130617101500_203280.PDF


 55. Opetus- ja kulttuuriministeriön jäsenen nimeäminen kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman projektiryhmään

  Wed Jun 12 00:00:01 EEST 2013  Opetus- ja kulttuuriministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18661/203183/KIRJE_20130614091502_203183.PDF


 56. Turun kaupungin jäsenen nimeäminen kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman projektiryhmään

  Tue Jun 11 00:00:01 EEST 2013  Turun kaupunki
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18661/203024/KIRJE_20130611061501_203024.HTML


 57. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin jäsenen nimeäminen kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman projektiryhmään

  Mon Jun 10 00:00:01 EEST 2013  Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18661/202990/KIRJE_20130610091501_202990.PDF


 58. Opetushallituksen jäsenen nimeäminen kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman projektiryhmään

  Tue Jun 04 00:00:01 EEST 2013  Opetushallitus
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18661/202818/KIRJE_20130605121502_202818.PDF


 59. Helsingin kaupungin jäsenen nimeäminen kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman projektiryhmään

  Fri May 31 00:00:01 EEST 2013  Helsingin kaupunki
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18661/202669/KIRJE_20130603071500_202669.HTML


 60. Tilastokeskuksen jäsenen nimeäminen kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman projektiryhmään

  Thu May 30 00:00:01 EEST 2013  Tilastokeskus
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18661/202600/KIRJE_20130530141501_202600.TXT


 61. Nimeämispyyntö kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman projektiryhmään

  Wed May 29 00:00:01 EEST 2013  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18661/202462/KIRJE_20130529071502_202462.PDF


 62. Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman asettamispäätöksen liite; loppuraportti 24/2012

  Wed Sep 05 00:00:01 EEST 2012  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18661/191982/ASETTAMISPAATOS_20121024131500_191982.PDF


 63. Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman asettamispäätös

  Wed Sep 05 00:00:01 EEST 2012  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18661/191977/ASETTAMISPAATOS_20121024121500_191977.PDF


 64. Jäsenten nimeäminen

  Thu Aug 16 00:00:01 EEST 2012  Turun kaupunki
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 65. Jäsenten nimeäminen

  Wed Aug 15 00:00:01 EEST 2012  Tampereen kaupunki
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 66. Jäsenten nimeäminen

  Wed Aug 15 00:00:01 EEST 2012  Opetus- ja kulttuuriministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 67. Jäsenten nimeäminen

  Wed Aug 15 00:00:01 EEST 2012  Tilastokeskus
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 68. Jäsenten nimeäminen

  Wed Aug 15 00:00:01 EEST 2012  Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 69. Jäsenen nimeäminen

  Tue Aug 14 00:00:01 EEST 2012  Ikaalisten kaupunki
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 70. Jäsenten nimeäminen

  Tue Aug 14 00:00:01 EEST 2012  Kainuun maakunta -kuntayhtymä
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 71. Jäsenten nimeäminen

  Tue Aug 14 00:00:01 EEST 2012  Suomen Kuntaliitto
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 72. Jäsenten nimeäminen

  Mon Aug 13 00:00:01 EEST 2012  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 73. Edustajien nimeäminen

  Thu Aug 09 00:00:01 EEST 2012  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 74. Jäsenten nimeäminen

  Wed Aug 08 00:00:01 EEST 2012  Opetushallitus
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 75. Edustajien nimeämispyyntö Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman johtoryhmään

  Wed Jul 04 00:00:01 EEST 2012  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18661/188032/KIRJE_20120730111500_188032.PDF

Ei julkaisuja