FI SV

Kuntauudistus

Kuntauudistus on kokonaisuus, johon kuuluvat

  • kuntarakenneuudistus
  • kuntien valtionosuusja rahoitusjärjestelmän uudistus
  • kuntalain kokonaisuudistus
  • kuntien tehtävien arviointi
  • kaupunkiseudut ja metropoliratkaisu.

Näiden kaikkien tulee tukea toisiaan ja varmistaa, että kunnat ovat tulevaisuudessa riittävän vahvoja ja elinvoimaisia.

Väestön ikääntyessä, työikäisen väestön määrän vähentyessä sekä haasteellisten talousnäkymien vallitessa kunta- ja palvelurakenteen uudistaminen on välttämätöntä. Kuntauudistuksen tarkoituksena on varmistaa, että kuntalaisille voidaan jatkossakin tarjota laadukkaita ja yhdenvertaisia palveluja. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa kuntien taloutta, itsehallintoa sekä kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia ja osallistumista päätöksentekoon.

Ajankohtaista

Uusi kuntalaki voimaan toukokuun alusta

Tasavallan presidentti on vahvistanut kuntalain, joka tulee voimaan 1.5.2015. Esimerkiksi kunnan taloutta koskevia säännöksiä sovelletaan jo tänä vuonna. Suurta osaa lain säännöksistä sovelletaan kuitenkin vasta seuraavan valtuustokauden alusta 1.6.2017 lukien.

Uusi kuntalaki voimaan toukokuun alusta (Tiedote 10.4.2015)

Selvitys metropolipolitiikan kehittämistarpeista valmistui

Metropolipolitiikka on myötävaikuttanut Helsingin seudun kehitykseen koko Suomen hyväksi, ja sitä tarvitaan myös jatkossa. Tulevalla hallituskaudella tarvitaan kuitenkin aiempaa tarkemmin määriteltyjä tavoitteita, rajatumpia valintoja, sitovampia sopimuksia, täsmällisempiä välineitä sekä tehokkaampaa organisoitumista, ehdottaa metropolipolitiikkaa ja sen kehittämistarpeita ympäristöministeriön ja valtiovarainministeriön toimeksiannosta arvioinut MDI Public Oy selvityksessään.

Tahdommeko kehittää metropolia? Metropolipolitiikan kehittämistarpeet -raportti
Metropolipolitiikkaa kannattaa jatkaa ja vahvistaa (tiedote 26.3.2015)

Uudesta kuntalaista esitysmateriaalia tietopankissa

Valtiovarainministeriön tietopankista, joka tukee kuntia muutoksessa, löytyy nyt materiaalia uudesta kuntalaista.

Eduskunta hyväksyi 13.3.2015 uuden kuntalain ja siihen liittyvät lait. Lait hyväksyttiin hallintovaliokunnan mietinnön mukaisena.

Uusi kuntalaki on tarkoitus vahvistaa tulemaan voimaan 1.5.2015. Suurta osaa lain säännöksistä sovelletaan kuitenkin vasta seuraavan valtuustokauden alusta 1.6.2017 lukien.

Uusi kuntalaki -sivu tietopankissa