Kuntauudistus

Kuntauudistus on kokonaisuus, johon kuuluvat

  • kuntarakenneuudistus
  • kuntien valtionosuusja rahoitusjärjestelmän uudistus
  • kuntalain kokonaisuudistus
  • kuntien tehtävien arviointi
  • kaupunkiseudut ja metropoliratkaisu.

Näiden kaikkien tulee tukea toisiaan ja varmistaa, että kunnat ovat tulevaisuudessa riittävän vahvoja ja elinvoimaisia.

Väestön ikääntyessä, työikäisen väestön määrän vähentyessä sekä haasteellisten talousnäkymien vallitessa kunta- ja palvelurakenteen uudistaminen on välttämätöntä. Kuntauudistuksen tarkoituksena on varmistaa, että kuntalaisille voidaan jatkossakin tarjota laadukkaita ja yhdenvertaisia palveluja. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa kuntien taloutta, itsehallintoa sekä kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia ja osallistumista päätöksentekoon.

Ajankohtaista

Lausuntoyhteenveto metropolihallintoa koskevasta lainsäädäntöehdotuksesta valmistui

Ehdotus Helsingin seudun metropolihallinnon perustamisesta jakaa lausunnonantajien näkemyksiä, vaikka seudun haasteet tunnistetaankin. Monet metropolihallintoa koskevaan lakiluonnokseen lausuntonsa antaneista esittävät siihen myös tarkennuksia.

Lausuntoyhteenveto
Lausuntoyhteenveto metropolihallintoa koskevasta lainsäädäntöehdotuksesta valmistui (Tiedote 9.2.2015)

Hallitus antoi torstaina 27. marraskuuta esityksensä uudeksi kuntalaiksi

Hallitus antoi torstaina 27. marraskuuta 2014 esityksensä uudeksi kuntalaiksi. Sitä ennen lakiluonnos kävi lausuntokierroksella, jonka perusteella valtiovarainministeriö täydensi ja muutti sen sisältöä.

Uusi kuntalaki edistää kunnan asukkaiden itsehallinnon ja osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumista sekä kunnan toiminnan suunnitelmallisuutta ja taloudellista kestävyyttä. Laissa otetaan huomioon kunnan toiminta laajasti. Kunnan toimintaa tulee ohjata kokonaisuutena riippumatta siitä, hoidetaanko tehtäviä kunnan omassa organisaatiossa, kuntayhtymässä, kunnan omistamissa yhtiöissä tai ostopalveluina.

Asukkaiden vaikutusmahdollisuudet ja kunnan taloudenpito kuntalain keskiössä (Tiedote 27.11.2014)

 

Tukea kuntauudistukseen: