FI SV

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat

Joulukuussa 2014 Manner-Suomen kunnilta ja kuntayhtymiltä kerättiin talousarviotiedot vuodelle 2015 ja toimintasuunnitelmatiedot vuosille 2016-2017. Kyselyssä kerättiin tuloslaskelman ja rahoituslaskelman keskeisten tietojen lisäksi lainakannan, tuloveroprosentin ja henkilöstön muutokset vuosille 2015-2017.

301 kunnasta kyselyyn vastasi 288, ja 142 kuntayhtymästä vastasi 138. Talousarviokortissa tiedot on julkaistu niin kuin kunnat ja kuntayhtymät ovat ilmoittaneet.

Tilinpäätöksiä voi tarkastella kunnittain tai kuntayhtymittäin valitsemalla kunnan tai kuntayhtymän nimen taulukon pudotusvalikosta.

Kuntakortti talousarvioista ja taloussuunnitelmista 2014-2017

Kuntayhtymäkortti talousarvioista ja taloussuunnitelmista 2014-2017

 

Yhteystiedot:

Neuvotteleva virkamies
Vesa Lappalainen
puh. 02955 30389