FI SV

Kuntien lukumäärä ja vireillä olevat muutokset

Kuntien lukumäärä Suomessa on laskenut huomattavasti viime vuosikymmeninä. Vuonna 1955 kuntia oli vielä 547, mutta 1960–1970-luvuilla toteutettujen yhdistymisten myötä määrä 464 kuntaan vuonna 1977.

Kuntaliitokset olivat vähäisempiä 1980–1990-luvuilla, mutta 2000-luvulla kuntien määrä on vähentynyt voimakkaasti. Erityisesti vuonna 2005 käynnistynyt kunta- ja palvelurakenneuudistus sekä vuonna 2011 käynnistynyt kuntauudistus ovat vähentäneet kuntien määrä. Vuosina 2005–2015 Suomessa on tehty 82 kuntaliitosta, joissa on ollut mukana 208 kuntaa.

Vuoden 2015 alusta tuli voimaan kolme kuntaliitosta, joissa oli mukana kuusi kuntaa.

Vuonna 2015 Suomessa on 317 kuntaa, joista 16 Ahvenanmaalla ja 301 Manner-Suomessa.

Vuoden 2016 alusta tulee voimaan neljä kuntaliitosta, joissa on mukana kahdeksan kuntaa.

Kuntien yhdistymiset vuosina 1922-2015