Kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisen toimenpideohjelman toteuttamisen koordinaatio- ja seurantaryhmä


Hankenumero

VM036:00/2016

Asettaja

Valtiovarainministeriö
Kunta- ja aluehallinto- osasto

Hankkeen tila

Käynnissä

Asettamispäivä

Tue Apr 19 00:00:01 EEST 2016

Toimikausi/aikataulu

Tue Apr 19 00:00:01 EEST 2016 - Sun Mar 31 00:00:01 EET 2019

Yhteyshenkilö

Ylitarkastaja Suvi Savolainen, puh. 02955 30122, etunimi.sukunimi@vm.fi

Organisointitapa

Työryhmä

Tehtävä

Kehittämis- ja uudistushanke

Tehtäväkuvaus

Työryhmän tehtävänä on
- edistää ja seurata toimenpideohjelmaan sisältyvien toimenpiteiden toteuttamista,
- täsmentää toimenpideohjelman säästövaikutusten arviointia ja seurata säästövaikutusten toteutumista,
- yhdenmukaistaa säästövaikutusten laskentaa,
- yhdistää säästövaikutusten kokonaisuuteen maakuntien perustamisen myötä syntyvien säästövaikutusten (pl. sote) arviointi,
- seurata kuntakyselyin, miten kunnat ottavat käyttöön toimenpideohjelmaan sisältyvien säädösmuutosten mahdollistaman jouston,
- arvioida toimenpiteiden riittävyyttä.

Työryhmä voi myös koota uusia ehdotuksia tehtävien ja velvoitteiden vähentämiseksi ja arvioida niiden säästövaikutukset.

Toimenpideohjelmaan sisältyvien toimenpiteiden toteuttamisesta vastaavat asianomaiset ministeriöt niiden välisen työnjaon mukaisesti. Työryhmän tehtävänä on edistää erityisesti poikkihallinnollisten toimenpiteiden valmistelua. Vuonna 2016 työryhmän tulee mm.
- valmistella kuntia koskevat säädösvalmistelun periaatteet (kevät 2016) hallituksen käsiteltäväksi sekä tehdä ehdotus menettelytavoista, joilla varmistetaan periaatteiden toteutuminen käytännössä,
- valmistella yhtenäinen menettelytapa suositusten ja ohjeiden läpikäymistä ja karsimista varten (kevät 2016),
- selvittää, miten kunnallisten ja maakunnallisten palvelujen toteuttamista koskevista menettelytavoista tulisi säätää, jotta menettelyt yhdenmukaistuisivat ja selkeytyisivät.

Toimenpideohjelman toteutumisesta raportoidaan vuosittain helmikuussa siten, että tiedot ovat käytettävissä kehysvalmistelussa sekä tarpeen mukaan reformiministeriryhmän edellyttämällä tavalla.

Tavoitteet

Ministerivaliokunta linjasi myös, että miljardin tavoitteen saavuttamiseksi jatkotyössä kohteena ovat kaikkien kärkihankkeiden ja reformien koko julkista taloutta vahvistavat vaikutukset sekä digitalisaation hyödyntäminen täysimääräisesti. Toimien riittävyyden turvaamiseksi valtiovarainministeriö voi ottaa muitakin teemoja lisäarvioinnin kohteeksi. Reformin nimeksi muutetaan ”Kuntien, maakuntien ja koko julkisen sektorin kustannusten karsinta”. Tältä osin valmistelu organisoidaan erikseen

Tausta

Pääministeri Sipilän hallitus on linjannut, että hallitus vähentää kuntien kustannuksia 1 miljardilla eurolla karsimalla lakisääteisiä tehtäviä sekä niiden toteuttamista ohjaavia periaatteita.

Valtiovarainministeriö asetti 25.6.2015 työryhmän vastaamaan kuntien tehtävien ja velvoitteiden toimenpideohjelman valmistelusta. Toimenpideohjelma valmistui helmikuussa 2016 ja talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi sen toteuttamista kokouksessaan 16.2.2016.

Toimenpideohjelmaan sisältyvien toimenpiteiden säästöpotentiaaliksi kunnille on tässä vaiheessa arvioitu n. 400 miljoonaa euroa. Vuoden 2016 aikana arvioidaan lisäksi maakuntien perustamisen myötä syntyvät säästöt.

Kustannukset ja rahoitus

Hankkeen kustannukset maksetaan momentilta 28.90.22 Itsehallintoalueiden sekä hallinto- ja palvelurakenteiden kehittäminen ja tukeminen.

Tehtävän määräaikaisuus / pysyvyys

Määräaikainen tehtävä

Organisointikuvaus

Työ on osa hallituksen reformia ”Kuntien, maakuntien ja koko julkisen hallinnon kustannusten karsiminen”. Reformiministerityöryhmä ohjaa ja linjaa reformin valmistelua ja toimeenpanoa. Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen reformin vastuuministerinä johtaa valmistelua ja toimeenpanoa.

Valtioneuvoston asettama hanke

Kyllä

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan

Kyllä

Hankkeen suhde talousarvioon

Kyllä

Hankkeen suhde Suomen lainsäädäntöön

Kyllä

Hankkeen suhde EU:n lainsäädäntöön

Ei

HE:n kiireellisyys

Ei

Aihealueet

Aluehallinto. Aluepolitiikka

Asiasanat

Aluehallinto, Kunnallishallinto, Kunnallistalous, Kunnat

Asettamispäätöksen allekirjoittajat

Anu Vehviläinen, Auli Valli-Lintu

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Välikangas Anne-Marie finanssineuvos valtiovarainministeriö Varapuheenjohtaja
Pietikäinen Kristiina Strategiajohtaja liikenne- ja viestintäministeriö Jäsen
Aaltonen Taina apulaisosastopäällikkö maa- ja metsätalousministeriö Jäsen
Skog Tea johdon asiantuntija oikeusministeriö Jäsen
Kaivosoja Riitta ylijohtaja opetus- ja kulttuuriministeriö Jäsen
Pirhonen Eeva-Riitta ylijohtaja opetus- ja kulttuuriministeriö Jäsen
Ikonen Raimo osastopäällikkö sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Niemi Veli-Mikko osastopäällikkö sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Manelius Tuula hallitusneuvos työ- ja elinkeinoministeriö Jäsen
Kouki Sami lainsäädäntöneuvos valtiovarainministeriö Jäsen
Narikka Jouko budjettineuvos valtiovarainministeriö Jäsen
Korpi Juho kehittämispäällikkö ympäristöministeriö Jäsen
Sulonen Arto lakiasiain johtaja Suomen Kuntaliitto Jäsen
Lahtinen Marja kehittämispäällikkö Suomen Kuntaliitto Jäsen
Kölhi Virpi neuvotteleva virkamies sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntija
Savolainen Suvi ylitarkastaja valtiovarainministeriö Sihteeri
Laajala Päivi ylijohtaja valtiovarainministeriö Puheenjohtaja
Kättö Mika hallitusneuvos sisäasiainministeriö Jäsen
Arkisto luovutettu

Ei

Arkisto luovutettu kansallisarkistoon

Ei

18 asiakirjaa


 1. Oikeusministeriön edustajanmuutosilmoitus kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisen toimenpideohjelman koordinaatio- ja seurantaryhmään

  Mon Jan 16 00:00:01 EET 2017  Oikeusministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21771/405209/KIRJE_20170117122000_405209.PDF


 2. Opetus- ja kulttuuriministeriön vastaus tietopyyntöön "Kuntia koskevien ohjeiden ja suositusten keventämisen ja uudistamisen arviomenettely"

  Fri Dec 23 00:00:01 EET 2016  Opetus- ja kulttuuriministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 3. Ympäristöministeriön vastaus tietopyyntöön "Kuntia koskevien ohjeiden ja suositusten keventämisen ja uudistamisen arviomenettely"

  Fri Dec 23 00:00:01 EET 2016  Ympäristöministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 4. Eviran vastaus tietopyyntöön "Kuntia koskevien ohjeiden ja suositusten keventämisen ja uudistamisen arviomenettely"

  Wed Dec 21 00:00:01 EET 2016  Evira
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 5. Maaseutuviraston vastaus tietopyyntöön "Kuntia koskevien ohjeiden ja suositusten keventämisen ja uudistamisen arviomenettely"

  Wed Dec 21 00:00:01 EET 2016  Maaseutuvirasto
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 6. Sisäministeriön vastaus tietopyyntöön "Kuntia koskevien ohjeiden ja suositusten keventämisen ja uudistamisen arviomenettely"

  Tue Dec 20 00:00:01 EET 2016  Sisäministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 7. Oikeusministeriön vastaus tietopyyntöön "Kuntia koskevien ohjeiden ja suositusten keventämisen ja uudistamisen arviomenettely"

  Wed Dec 14 00:00:01 EET 2016  Oikeusministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 8. Tietopyyntö; Kuntia koskevien ohjeiden ja suositusten keventämisen ja uudistamisen arviomenettely

  Thu Sep 22 00:00:01 EEST 2016  Valtiovarainministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausuntopyyntö
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 9. Kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisen toimenpideohjelman toteuttamisen koordinaatio- ja seurantaryhmän asettamispäätös

  Tue Apr 19 00:00:01 EEST 2016  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21771/252249/ASETTAMISPAATOS_20160421061500_252249.PDF


 10. Ympäristöministeriön jäsenen nimeäminen kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisen toimenpideohjelman koordinaatio- ja seurantaryhmään

  Fri Apr 08 00:00:01 EEST 2016  Ympäristöministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21771/251737/KIRJE_20160408081502_251737.PDF


 11. Oikeusministeriön jäsenen nimeäminen kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisen toimenpideohjelman koordinaatio- ja seurantaryhmään

  Thu Apr 07 00:00:01 EEST 2016  Oikeusministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21771/251675/KIRJE_20160407061503_251675.PDF


 12. Sosiaali- ja terveysministeriön jäsenen nimeäminen kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisen toimenpideohjelman koordinaatio- ja seurantaryhmään

  Thu Apr 07 00:00:01 EEST 2016  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21771/251865/KIRJE_20160412091502_251865.PDF


 13. Sisäministeriön jäsenen nimeäminen kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisen toimenpideohjelman koordinaatio- ja seurantaryhmään

  Wed Apr 06 00:00:01 EEST 2016  Sisäministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21771/251565/KIRJE_20160406111500_251565.PDF


 14. Maa- ja metsätalousministeriön jäsenen nimeäminen kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisen toimenpideohjelman koordinaatio- ja seurantaryhmään

  Wed Apr 06 00:00:01 EEST 2016  Maa- ja metsätalousministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21771/251685/KIRJE_20160407091501_251685.PDF


 15. Suomen Kuntaliiton jäsenten nimeäminen kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisen toimenpideohjelman koordinaatio- ja seurantaryhmään

  Tue Apr 05 00:00:01 EEST 2016  Suomen Kuntaliitto
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21771/251573/KIRJE_20160406121500_251573.PDF


 16. Liikenne- ja viestintäministeriön jäsenten nimeäminen kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisen toimenpideohjelman koordinaatio- ja seurantaryhmään

  Tue Apr 05 00:00:01 EEST 2016  Liikenne- ja viestintäministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21771/251576/KIRJE_20160406131501_251576.PDF


 17. Opetus- ja kulttuuriministeriön jäsenten nimeäminen kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisen toimenpideohjelman koordinaatio- ja seurantaryhmään

  Mon Apr 04 00:00:01 EEST 2016  Opetus- ja kulttuuriministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21771/251570/KIRJE_20160406111500_251570.PDF


 18. Jäsenen nimeäminen työryhmään

  Thu Mar 31 00:00:01 EEST 2016  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot

Ei julkaisuja