FI SV

Kuntien tilinpäätöskortti ja kuntien tilinpäätöstiedot

Kuntien tilinpäätöskortti

Kuntien tilinpäätöskorteissa on koottuna kuntien tilinpäätökset vuosilta 2013-2015. Kuntakortissa esitetään tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja taseen keskeiset tunnusluvut kuntakohtaisesti ja koko maan tasolla. Tilinpäätöksiä voi tarkastella kunnittain valitsemalla kunnan nimen taulukon pudotusvalikosta.

Kuntien tilinpäätökset 2013-2015, kuntakortti (päivitetty 14.12.2016)

Sama kuntakortti, jossa kriisikuntamittarit ja rahoituksen riittävyyden tunnuslukuja on havainnollistettu (päivitetty 17.1.2017)

Kuntien tunnuslukuvertailu 1998–2015

Pitkä aikasarja muutamasta kuntien talouden tunnusluvusta, kuntaliitokset on huomioitu koko jaksolla, vertailu kuntien kesken sekä kuntakokoluokkaan ja maakuntaan.

Kuntien tilinpäätökset 1998–2015 (päivitetty 12.9.2016)

Kuntien tilinpäätöstiedot 2015

Manner-Suomen kuntien vuosikate heikkeni vuonna 2015 yli 300 miljoonalla eurolla. Haasteista huolimatta kuntien taloudellinen tilanne on kuitenkin parempi kuin ennustettu, mihin ovat vaikuttaneet myös kuntien omat talouden tasapainottamistoimenpiteet. Kuntayhtymien talous vahvistui erityisesti sairaanhoitopiirien talouden positiivisen kehityksen myötä. Kaikkien kuntakonsernien talous oli positiivinen. Vuonna 2015 voimaan tulleen uuden kuntalain kiristyneet ja laajentuneet arviointimenettelykriteerit vaikuttaisivat toimivan. Alijäämäisten kuntien, kuntayhtymien ja kuntakonsernien määrä sekä näille taseeseen kertyneen alijäämän määrä laskivat selvästi vuonna 2015.

Kuntien tilinpäätösennakko vuonna 2015 -muistio

Yhteystiedot:

Neuvotteleva virkamies
Vesa Lappalainen
puh. 02955 30389

Neuvotteleva virkamies
Markku Mölläri
puh. 02955 30281