FI SV

Kuntien talouden suunnittelukehikko

Kuntien talouden suunnittelukehikko on kunnan talouden suunnittelun apuväline, jonka avulla voi suunnitella kunnan talouden kehitystä pitkällä aikavälillä. Tarkastelun kohteena ovat kunnan tuloslaskelma, rahoituslaskelmasta rahavarat, antolainasaamisten muutokset ja investoinnit sekä taseesta lainakanta ja kertynyt yli- tai alijäämä.

Kuntien talouden suunnittelukehikko, pohjatietona 2016 tilinpäätökset (valitse kunta valikosta)

Yhteystiedot:

Neuvotteleva virkamies
Vesa Lappalainen
puh. 02955 30389

Neuvotteleva virkamies
Markku Mölläri
puh. 02955 30281