Muutostuki kunnille

Valtio tukee kuntia kuntaliitoksen kaikissa vaiheissa eli selvitys-, toteutus- ja arviointivaiheessa. Tukea kohdistetaan kaikille kuntarakennelain mukaisesti liitoksia selvittäville ja valmisteleville alueille. Tarvittaessa muutostukea voidaan suunnata myös muunlaisiin kunta- ja palvelurakennemuutoksiin.

Kuntauudistuksen muutostukiohjelma

Valtio tukee kuntia kuntaliitoksen kaikissa vaiheissa. Kuntien tukemiseksi on käynnistetty muutostukiohjelma, joka sisältää taloudellisia tukia kuntaliitoksen selvittämiseen ja valmisteluun, asiantuntijatukea, kehittämistyötä tukevia hankkeita sekä tutkimustietoa muutosten valmisteluun.
 

Muutostuen sisältö 

Kuva: muutostukiohjelman sisältö  

Tukea kohdistetaan kaikille kuntarakennelain mukaisesti liitoksia selvittäville ja valmisteleville alueille.

Muutostukiohjelman työsuunnitelma (linkki pdf-dokumenttiin)

Taloudellinen tuki kuntaliitostilanteissa

Kuntauudistuksen muutostukiohjelmaan sisältyy taloudellinen tuki kuntaliitosten selvittämiseen ja yhdistymisen kustannuksiin.

Taloudellisia tukia ovat yhdistymisselvitysavustus, kuntien yhdistymisavustukset ja kuntaliitokseen liittyvä valtionosuuskompensaatio. Lisäksi erityisten kuntajakoselvitysten kustannukset korvataan valtion budjetista.

Asiantuntijatuki ja hankkeet

Kuntien muutostukeen sisältyy asiantuntijatukea muutosjohtamiseen, ICT-toiminnan kehittämiseen sekä talouden tasapainottamissuunnitelmien laatimiseen.

Lisäksi on käynnistetty kunnalliseen palvelutoimintaan, johtamiseen sekä lähidemokratiaan liittyviä kehittämishankkeita. Hankkeet tuottavat toimintamalleja, ohjeita ja hyviä käytäntöjä rakennemuutosten selvittämiseen ja valmisteluun.


Hallituksen linjausten mukaisesti suurimmille kaupunkiseuduille (12) laaditaan räätälöity, yksilöllinen kulloinkin kyseistä selvitysaluetta tukeva muutoksentukiohjelma.

 

Tuki ICT-toiminnan muutoksiin ja kehittämiseen

ICT-muutostuki

ICT-tukiohjelman tavoitteena on varmistaa, että kuntaorganisaatioissa tietohallintotoiminta voi liitostilanteissa tai rakennemuutoksesta huolimatta jatkua katkotta.

Kuntauudistusta tukeva tutkimustyö

Kuntauudistusta tukemaan käynnistetään kuntarakennemuutoksen toteuttamista tukevia tutkimushankkeita.
Hankkeista käynnissä on niin sanottu meta-tutkimushanke, jossa analysoidaan vuosien 2000 - 2012 aikana toteutetut kuntien yhdistymisselvitykset, kuntien yhdistymistä selvittäneet tutkimukset sekä kuntien yhdistymisen reaaliaikaiset arvioinnit.

Kuntaliitokset suurennuslasin alla. Havaintoja ja päätelmiä 2000-luvun kuntaliitosdokumenteista. (Kuntaliiton julkaisu)

Ilmoittaudu kuntien ICT-muutostukiohjelman päätösseminaariin

Kuntien ICT-muutostukiohjelma päättyy vuoden 2015 myötä. ICT-muutostukiohjelman päätösseminaari järjestetään keskiviikkona 25.11.2015 klo 9-14 valtiovarainministeriössä (Mariankatu 9, nh Paja).

Ilmoittaudu seminaariin viimeistään 17.11. mennessä osoitteessa https://www.webropolsurveys.com/S/655FC8193F82A1C9.par

Tutustu seminaarin ohjelmaan.