Valtioneuvoston asetus

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.3.2017 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston asetus salaisista pakkokeinoista ja salaisista tiedonhankintakeinoista Tullissa

Ministeri
Petteri Orpo

Esittelijä
Jere Lumme, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530041

Asia
Salaisista pakkokeinoista ja salaisista tiedonhankintakeinoista Tullissa ehdotetaan säädettäväksi uudessa valtioneuvoston asetuksessa. Valtioneuvoston asetus esitutkinnasta, pakkokeinoista ja salaisesta tiedonhankinnasta (122/2014) soveltuu tällä hetkellä vain osittain Tullin tiedonhankinnan tarkempaan sääntelyyn. Yhdenmukaisuuden varmistamiseksi ehdotetun asetuksen säännökset perustuvat Tullin toimintaan sovitettuna hyvin pitkälle esitutkinnasta, pakkokeinoista ja salaisesta tiedonhankinnasta annetun valtioneuvoston asetuksen vastaavalle 3 luvulle. Asetus ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2017.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen salaisista pakkokeinoista ja salaisista tiedonhankintakeinoista Tullissa

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen