Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 21.4.2017 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi Finanssivalvonnasta annetun lain ja vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta (HE 79/2016 vp; EV 14/2017 vp)

HE 79/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo

Esittelijä
Paula Kirppu, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530552

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja lain vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen