Valtioneuvoston asetus

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.5.2017 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston asetus valtion eläkkeiden maksamiseen tarvittavien varojen siirrosta ja kustannusten korvaamisesta Kevalle

Ministeri
Anu Vehviläinen

Esittelijä
Päivi Lanttola, Neuvotteleva virkamies p.+35 82955530515

Asia
Kevasta annetun lain (66/2016) 24 §:ssä säädetään, että valtio maksaa Kevalle ennakkoon valtion eläke-etuuksien maksamiseen tarvittavan määrän. Lisäksi valtio maksaa Kevalle korvauksen valtion palveluksesta karttuvaan eläketurvaan liittyvien tehtävien hoitamisesta. Jos toteutuneet kustannukset ylittävät tai alittavat arvioidun määrän, erotus otetaan jälkikäteen huomioon korjauseränä. Tässä asetuksessa ehdotetaan säädettäväksi tarkemmin varojen siirrosta ja kustannusten korvaamisesta sekä liikaa tai liian vähän maksetun määrän korvaamisesta jälkikäteen korjauseränä. Asetus vastaa pääosin lailla 82/2016 kumottua valtioneuvoston asetusta 784/2010.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen valtion eläkkeiden maksamiseen tarvittavien varojen siirrosta ja kustannusten korvaamisesta Kevalle

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen