Eduskunnan kirjelmä

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.6.2017 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan kirjelmä 10/2017 vp Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2016 valtiopäiville

Ministeri
Anu Vehviläinen

Esittelijä
Esko Mustonen, Valtioneuvoston apulaiscontroller p.+35 8295530345

Asia
Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2016 valtiopäiville (K 17/2016 vp). Valiokunnan mietintö: Tarkastusvaliokunta (TrVM 4/2017 vp). Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta.

Esitys
Valtioneuvosto päättää merkitä eduskunnan kirjelmän Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2016 valtiopäiville pöytäkirjaan

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen